close
Share with your friends

Het vervoer van A naar B zal er over een paar jaar heel anders uit komen te zien. KPMG ziet het ecosysteem van mobiliteit veranderen. Naast de auto, bus, trein, metro en fiets zal ons pallet van modaliteiten op korte termijn worden uitgebreid met een (van een brandstofcel voorziene) elektrische auto, zelfrijdende en verbonden voertuigen en nieuwe abonnementsdiensten zoals Mobility-as-a-Service. Wordt het bezit ondergeschikt aan de dienst? En, past de huidige manier van betalen, financieren en belasten nog wel bij de veranderende eisen uit deze maatschappij?

Het ecosysteem is al volop in beweging:

Deze ontwikkelingen en de veranderende verwachtingen van de consument hebben impact op veel sectoren: business modellen veranderen of verdwijnen. Zo zullen organisaties in de publieke sector een rol spelen bij het stimuleren en uitrollen van (andere) infrastructuur, maar ook moeten nadenken over de rol die zij wensen dan wel moeten spelen. De supply chain zal op zijn kop gezet worden. Het gevecht om de klantinteractie en daarbij behorende datastroom zal uiteindelijk het speelveld bepalen. De automotive sector levert een belangrijke bijdrage met de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. Ook de financiële sector zal een rol spelen, onder meer door de ontwikkeling van nieuwe financierings- en betaalproducten en verzekeringen. Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen zullen de economische levensduur van infrastructuur aanzienlijk verkorten. Hoe zorgen we ervoor dat de infrastructuur van morgen betaalbaar blijft?

Het nieuwe ecosysteem roept ook nieuwe vragen op:         

  • Wie draait er op voor de noodzakelijke investeringen in infrastructuur om elektrische en zelfrijdende voertuigen succesvol in het ecosysteem te introduceren?
  • Gaan hyper-gepersonaliseerde Mobility-as-a-Service-oplossingen verandering brengen in de bereidheid van consumenten om persoonlijke data te delen?
  • Hoe dienen verzekeraars hun producten en diensten aan te passen wanneer voertuigen niet altijd meer door individuen zelf bestuurd worden?
  • Hoe moet een verzekeraar hierop inspelen en wie draagt daarin welke risico’s in het ecosysteem?
  • Wie is de eigenaar van alle data die gegenereerd wordt en onder welke voorwaarden hebben partijen toegang tot die data?
  • Welke “checks en balances” zijn er nodig om het mobiliteitssysteem in stand te houden?

Overheden zullen significante beslissingen nemen en keuzes maken tussen het stimuleren, standaardiseren, reguleren en beveiligen van de benodigde infrastructuur van mobiliteit. Mobiliteitsvragen van morgen vragen om visievorming vandaag. De ontwikkelingen zorgen voor een onzekere toekomst voor organisaties en beleidsbepalers in het ecosysteem, maar bieden tegelijkertijd nieuwe kansen. Wij blijven diensten ontwikkelen om ervoor te zorgen dat organisaties in dit ecosysteem het potentieel benutten en de problemen en uitdagingen kunnen overwinnen.

Gerelateerde content