Infrastructuur en Milieu | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Infrastructuur en Waterstaat

Infrastructuur en Waterstaat

Continue innovatie is noodzakelijk in beleid en uitvoering.

Continue innovatie is noodzakelijk in beleid en uitvoering.

Het beheren van een grote en complexe infrastructuur vraagt om een gedegen planning maar ook ruimte voor flexibiliteit en innovatie om snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen. Door onze jarenlange ervaring binnen verschillende disciplines te bundelen zijn onze professionals in staat u te helpen, bij tal van vraagstukken, waaronder die op gebied van duurzaamheid.

Het domein van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor een leefbaar en schoon Nederland met voldoende mobiliteitsmogelijkheden. Nu en in de toekomst. Dit is zowel een voorwaarde als aanjager voor economische groei en duurzame vooruitgang.

Continue innovatie is noodzakelijk in beleid en uitvoering. Verschillende inspecties moeten blijven voldoen aan hoge maatschappelijke verwachtingen. Door onze expertise op het gebied van o.a. beleidsevaluaties, beheersingsvraagstukken () en publiek-private samenwerkingen te koppelen aan de mogelijkheden van (big)data en analyse komen onze adviseurs samen met u tot innovatieve oplossingen.

Onze Sustainability professionals ondersteunen overheden en de private sector op alle I&W beleidsterreinen en richten zich onder meer op strategie en implementatie, duurzaam beleggen en investeren, duurzame supply chains, circulaire economie, impactanalyses en monetarisering van milieukosten op basis van onze KPMG True Value methode. De verantwoording en rapportage over duurzame prestaties is tevens een substantieel onderdeel van het werkgebied. 

Thema’s zijn steeds vaker grensoverschrijdend. Het internationale KPMG-netwerk biedt de mogelijkheid ervaringen wereldwijd te delen en vergelijken om zo te komen tot onderbouwde en verantwoorde keuzes. 

Contact

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig