De burger – in alle denkbare rollen – heeft hoge verwachtingen van de overheid. En zit daarmee meer dan ooit in de driver's seat als gevolg van onder meer de toenemende transparantie. Hij verwacht simpele oplossingen voor zijn problemen en is (terecht) niet geïnteresseerd in de systemen en organisaties die daarvoor aan de achterkant nodig zijn.

De overheid staat voor de taak om zichzelf opnieuw uit te vinden en daarmee recht te doen aan die sterke en mondige positie van de burger en diens hoge verwachtingen. Dat vergt meer dan wat sleutelen aan bestaande organisaties en dienstverlening. Het vergt een transformatie.

De transformatie kan je bezien vanuit drie aandachtspunten:

  • Maatschappelijke dataficatie
  • Complexiteit
  • Gebrek aan flexibiliteit

Meer informatie

Wilt u meer weten over het onderwerp? Neem dan gerust contact op met Paul Dijcks, partner KPMG verantwoordelijk voor de Public Sector adviesgroep of Mari Brabers, partner KPMG actief in de publieke sector, veelal op het snijlak van publieke en private activiteiten.