close
Share with your friends
vingert raakt beeldscherm tablet

Health in Control

Health in Control

Vanuit good governance, zoals is voorgeschreven in de zorgbrede governance code, is het van belang dat instellingen (aantoonbaar) in control zijn. Dit geldt voor zowel strategische thema’s, it-vraagstukken als ook voor vraagstukken op het gebied van productieregistratie en het verantwoordingsproces wat daaraan gekoppeld is.

KPMG ondersteunt bij het in control komen, het vaststellen of de instelling in control is en denkt mee waar het efficiënter kan. Dit kan via moderne technieken, denk aan datamining en blockchain, maar ook door bij te dragen aan het herstel van de balans van controle en vertrouwen, middels horizontaal toezicht.

Meer weten?

Wilt u weten wat KPMG voor uw organisatie kan betekenen? Neem contact op met Jochem Dijkstra.