close
Share with your friends

De financiële crisis legde in korte tijd een groot aantal enorme risico’s bloot. De hervormingen die een reactie waren op de crisis hielden onder andere hogere eisen in aan kapitaal- en liquiditeittoereikendheid en verdere aanscherping van de rapportages hierover. Voldoen aan die hogere eisen en tegelijkertijd behouden van een duurzaam business model stelt organisaties ten volste op de proef en is allerminst een makkelijke missie.

Risicobeheer
We brengen uitdagingen gedetailleerd in kaart en helpen te voldoen aan de eisen rondom financieel risicobeheer. Het gaat daarbij om de samenhang te doorgronden tussen de verschillende regels en te komen tot een geïntegreerde aanpak die betrekking heeft op zowel het verbeteren van de organisatie als het voldoen aan de nieuwe financiële wet- en regelgeving.

Scherpe risicoanalyses
Kennis en vaardigheden worden gebundeld in multidisciplinaire teams. Met scherpe analyses van het vraagstuk en benchmarking komen we tot passende, innovatieve oplossingen. Wij zijn volledig bekend met en op de hoogte van nieuwe wet- en regelgeving waaronder Basel III/CRD IV voor banken, Solvency II voor verzekeraars, het (nieuwe) FTK voor pensioenfondsen en EMIR voor de gehele financiële sector.

Vanuit bedrijfsstrategie
Onze adviseurs zijn professionals met brede Nederlandse en internationale ervaring. Adviezen zijn duidelijk, objectief en praktisch. Ze kunnen leunen op een internationaal KPMG netwerk waardoor kennis van lokale situaties altijd binnen handbereik is. Daarnaast verliezen we de bedrijfsstrategie niet uit het oog.

Onze services