close
Share with your friends

Hoe meten we actuariële en financiële risico’s? Hoe mitigeren we die risico’s en kunnen we effectief omgaan met volatiliteit? Hoe ziet de afweging tussen risico en rendement eruit? Hoe kwantificeren we staartrisico’s? Wat is een indexatiegarantie waard? Hoe kunnen we de modelontwikkeling en validatiefunctie optimaliseren? Dit soort vragen behoeft een grondige analyse.

Financiële risico’s
We ondersteunen organisaties bij het opzetten van financiële risicomodellen, voeren validaties uit op bestaande risicomodellen en waarderen financiële instrumenten en/of verplichtingen. Daarnaast helpen we bij het ontsluiten van de relevante informatie om beslissingen te nemen uit de toenemende beschikbare data en helpen bij het neerzetten en/of verstevigen van de risicomodelleringsfunctie binnen de organisatie. Onze actuariële dienstverlening omvat een gevarieerd aanbod in onder meer diensten op het gebied van certificering en Pension and Insurance Risk Management (bijv. gerelateerd aan Solvency II, ORSA, FTK).

Renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico
Onze kwantitatieve specialisten en actuarissen zijn thuis in het analyseren van onder meer marktrisico, verzekeringstechnisch risico, (tegenpartij) kredietrisico, liquiditeitsrisico en renterisico. Daarbij kan worden geschakeld tussen een holistische of gerichte blik op de financiële risico’s die spelen. Op deze manier kunnen organisaties een voorsprong op de concurrentie bewerkstelligen.

Implementatie risicomodellen
We bieden diverse methodieken aan waarbij we waar nodig expertise vanuit andere vakdisciplines zoals IT Advisory en Corporate Finance kunnen inzetten. Methodieken kunnen variëren van stochastische modellering en Monte Carlo-simulaties tot vooruitkijkende scenarioanalyses. Om een optimale oplossing te kunnen bieden kijken we samen met de klant welk type model of review het best beantwoordt aan de eisen en wensen. Daarnaast helpen we met de implementatie van modellen in de organisatie en met de afstemming met de interne en externe stakeholders.

Onze services