close
Share with your friends

Als gevolg van toenemend toezicht binnen de verzekeringssector wordt risico- en kapitaalmanagement steeds sterker verankerd in de bedrijfsvoering van verzekeraars.

Compliance
In combinatie met veranderende wetgeving is het een steeds grotere uitdaging geworden voor verzekeraars om aan de commerciële doelstellingen te voldoen. De afgelopen jaren hebben zij hun bedrijfsvoering getransformeerd om zowel concurrerend te blijven als te blijven voldoen aan deze veranderende regelgeving.

Klaar voor de toekomst
Het actuariële team binnen Financial Risk Management ondersteunt verzekeraars in deze continu veranderende omgeving. Wij helpen met het meten en managen van risico’s, kapitaalmanagement, waarderingsvraagstukken en toezicht gerelateerde vraagstukken en analyses om uw concurrentiepositie verder te versterken.

Onze diensten
Onze dienstverlening en onze oplossingen bestaan onder andere uit:

  • Data Driven Pricing
  • IFRS 17
  • Actuarial due diligence & valuation
  • Reinsurance
  • Ervaringssterfte
  • Cyber Insurance
  • Solvency II
  • Data Quality
  • Actuarial & Insurance risk management

Onze services