close
Share with your friends
Verdere consolidatie van B2B- en B2C-markt

Verdere consolidatie van B2B- en B2C-markt

Verdere consolidatie van B2B- en B2C-markt

Sector

De privatisering van de energiemarkt heeft de afgelopen jaren geleid tot meer concurrentie. Tegenwoordig worden alle energieleveranciers, nieuwkomers en de gevestigde exploitanten geconfronteerd met voortdurende druk op de energiemarges als gevolg van afnemend verbruik per huishouden. Deze afname is het gevolg van verbeterde energie-efficiëntie, de installatie van zonnepanelen en de druk op grondstofprijzen. Daarnaast nam de prijstransparantie toe (onder andere door de opkomst van websites voor prijsvergelijking), waardoor klantverloop en prijsconcurrentie werden bevorderd (aangezien de prijs het belangrijkste aankoopcriterium is). De margedruk, in combinatie met de verhoogde acquisitiekosten, heeft als gevolg dat slechts een beperkt aantal energieleveranciers op eigen kracht zullen overleven, omdat de minimaal vereiste omvang moeilijk te bereiken is op de kleine Nederlandse markt. Verdere consolidatie, om de Cost to Serve (CtS) per klant te verlagen ter compensatie van de Cost to Acquire (CtA) per klant, is onvermijdelijk. De belangrijkste consolidatiecriteria zijn:

  • mogelijkheid om klantenportefeuilles te verwerven tegen een positieve Customer Lifetime Value (CLTV);
  • gestrande klantenportefeuilles die beschikbaar zijn voor aankoop (bijvoorbeeld faillissementen);
  • integratiekosten met betrekking tot acquisitie van klantenportefeuilles;
  • mogelijkheid om overgenomen klantenportefeuilles te integreren, gezien de mogelijke synergiën met het
  • bestaande klantenbestand ​​wat betreft servicekosten en potentieel voor wederzijdse verkoop van (non-commodity) energiediensten.