Stapeling Regelgeving | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Stapeling Regelgeving

Stapeling Regelgeving

Om te voldoen aan nieuwe regelgeving moeten banken ingrijpende maatregelen nemen.

Om te voldoen aan nieuwe regelgeving moeten banken ingrijpende maatregelen nemen.

Nieuwe regels hebben grote impact op de bancaire sector, zo blijkt uit diverse rapporten van KPMG. Om te voldoen aan deze regelgeving moeten Nederlandse banken substantieel meer kapitaal aanhouden. Daarnaast worden ze geconfronteerd met hogere financieringskosten en een toegenomen rapportagedruk. Dit met de nodige consequenties voor de leencapaciteit.

Kortom: in de sector zijn ingrijpende maatregelen nodig. Banken moeten kosten besparen, nieuw kapitaal uitgeven, kredieten herprijzen, de balans laten krimpen en langetermijnfinanciering aantrekken om ongedekte kortetermijnfinanciering te dekken.

Onze professionals ondersteunen u met diepgaande kennis van de huidige regelgeving, sterk risicomanagement en ondersteuning op operationeel niveau.

Contact

KPMG: “Nederlandse banken zien PSD2 vooral als een kans”

Nederlandse banken zien PSD2 vooral als een kans

Dit blijkt uit onderzoek dat KPMG iedere twee jaar verricht onder de Nederlandse banken.

 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig