Lending Cycle Optimization - KPMG Nederland
close
Share with your friends
Lending Cycle Optimization

Lending Cycle Optimization

Lending Cycle Optimization

U wilt uw kredietverlening optimaliseren, maar weet niet goed hoe. Met Lending Cycle Optimization van KPMG leggen we uw uitdagingen en kansen in alle fasen van het proces bloot. Met als resultaat: innovatieve product- of dienstoplossingen. 

Toegang tot kredietmarkt is suboptimaal

Het kredietverleningsproces is het kloppend hart van een bank. In alle fasen van dit proces kunnen belemmeringen ontstaan voor een optimale kredietverlening. Dat is niet alleen slecht nieuws voor banken – die bijvoorbeeld kansen op omzet missen – maar ook voor de economie: veel groepen hebben hierdoor beperkt toegang tot kapitaal dat nodig is voor een gezonde financieel-economische ontwikkeling. Denk aan starters op de woningmarkt, zzp’ers met een variabel inkomen of startende ondernemers met beperkte financiële geschiedenis.

Wereldwijd heeft 67% van consumenten geen toegang tot krediet. Dat komt doordat er geen goed risicoprofiel kan worden gemaakt. Bron: advicerobo.com.

De Lending Cycle

Met de Lending Cycle kijken we uitvoerig naar drie fasen voor het verstrekken van krediet: het aanvraagproces, monitoring & servicing, en uitwinning. Elke fase heeft haar eigen mogelijke issues. Dit zijn uitdagingen die worden veroorzaakt door (digitale) procesinnovatie of productinnovatie.

Zo zien we dat kredietverleners nog steeds moeite hebben om het risicoprofiel van hun (potentiële) klanten zorgvuldig in te schatten. Tegelijkertijd wilt u een gebruiksvriendelijke klantervaring blijven leveren door zo snel mogelijk terug te koppelen. Dat bevordert de conversie. De uitdaging die u hierin ondervindt, wordt onder meer gedreven door een te beperkte toegang tot data (zogenaamde ‘thin files’) en door tijdrovende en veelal handmatige aanvraagprocessen. 

De uitdagingen waar u tegenaan kunt lopen op het gebied van:

 • (Digitale) Procesinnovatie

U maakt onvoldoende voortgang om tot een beter en sneller kredietproces te komen, wat u ook een hogere klanttevredenheid en meer klantwaarde oplevert. Denk aan een inefficiënt onboardingproces, of aan het niet (tijdig) kunnen herkennen van up- of cross-sell mogelijkheden.

 • Productinnovatie

Uw organisatie is onvoldoende in staat om de huidige technologische mogelijkheden om te zetten tot productinnovaties met een snelle go-to-market.

De mogelijke impact van deze issues op uw organisatie:

 • Een lage klanttevredenheid.
 • Onvoldoende benutten van inkomstenpotentieel.
 • Een inefficiënt en dus een duur proces.
 • Onvoldoende zicht en grip op risico’s.

Met Lending Cycle Optimization heeft KPMG een model ontwikkeld dat uitdagingen en kansen in alle fasen van de kredietverlening blootlegt. 

Soepel proces, meer diensten

Met Lending Cycle Optimization bieden we oplossingen op de belangrijkste aspecten van het leenproces. Door hier een geïntegreerde analyse op los te laten, leggen we zaken en samenhang bloot die anders verborgen zouden blijven. Zo brengt u niet alleen in kaart waar uw proces verbeterd kan worden, maar ook waar mogelijkheden liggen voor aanvullende dienstverlening.

Artificial Intelligence voor betere analyse

Een belangrijk onderdeel van Lending Cycle Optimization is het analyseren van de beschikbare data. Door inzet van Artificial Intelligence (AI) kunnen kredietverstrekkers hun processen efficiënter maken. Samen met AdviceRobo helpt KPMG klanten bijvoorbeeld met het innoveren van hun kredietscoring en klantacceptatie.

In traditionele selectiemethodes vallen veel mogelijke klanten af, die wel degelijk kredietwaardig zijn. Op deze groep verzamelt AdviceRobo additionele data. Deze leveren een score op financieel gedrag, zodat kredietverstrekkers op een verantwoorde manier meer groepen klanten kunnen helpen. Met dezelfde tool wordt ook sneller en vaker inzichtelijk welke groep klanten extra aandacht behoeft.

Klik hier voor meer informatie over AdviceRobo.

De inzet van AI brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Het is voor kredietverstrekkers van belang dat zij begrijpen – en kunnen aantonen – dat hun AI-algoritmes doen waarvoor ze bedoeld zijn. KPMG helpt bedrijven hiermee met het AI in Control raamwerk

Volgens drie op de vier bankiers worden AI interfaces de komende drie jaar het primaire contactpunt met hun klanten. Bron: Accenture – Banking Technology Vision 2017.

Financial inclusion

Met Lending Cycle Optimization identificeert u de meest urgente issues in het totale kredietproces én legt u kansen bloot voor innovatie product- of dienstoplossingen. Per saldo zorgt het voor een efficiënter proces, een grotere pool aan kredietwaardige klanten en meer vertrouwen in kredietverlening in algemene zin. Dit draagt bij aan uw financiële gezondheid, en zorgt tegelijkertijd voor een inclusievere leenmarkt: meer groepen – denk in Nederland aan zzp’ers en startende ondernemers – krijgen toegang tot financiële dienstverlening. Wat weer tot vooruitgang leidt.

Gebundelde expertise

KPMG is dé partner in het analyseren en verbeteren van de Lending Cycle. Wij bieden:

 • Innovatieve oplossingen op het gebied van credit scoring, identity & integrity checks en data driven personalized client interactions.
 • Leading experts op het gebied van robotic process automation, data management, AI & algorithms in control.
 • Bovendien begrijpen we de complexe Nederlandse regelgeving en helpen wij u om daaraan te blijven voldoen.

Waarmee wij kunnen helpen

Wilt u als kredietverlener:

 • Nieuwe groepen klanten kunnen bedienen?
 • Uw acceptatieratio vergroten?
 • Operationele kosten per lening verlagen?
 • Verbetering aanbrengen in uw Net Promotor Score (NPS)?
 • Defaults voorkomen – in plaats van monitoren?

Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.
Of vraag een gratis demo aan.