Strategische verandertrajecten - KPMG Nederland
close
Share with your friends

Strategische verandertrajecten

Strategische verandertrajecten

Zorg voor succesvolle verandering binnen uw organisatie.

Zorg voor succesvolle verandering binnen uw organisatie.

Vermogensbeheerders bevinden zich in een turbulente en uitdagende omgeving. Ze staan voor allerlei uitdagingen die met elkaar te maken hebben of elkaar versterken. Zo heeft de concentratie aan de vraagzijde van de markt voor vermogensbeheer vaak raakvlakken met uitdagingen voor de commerciële propositie. En de eis dat een organisatie steeds meer ‘in control’ moet zijn, kan weer samengaan met de roep om een robuustere operatie en een effectiever talentmanagementmodel.

Bovengenoemde uitdagingen vragen om veelomvattende verandertrajecten. KPMG kan u ondersteunen bij het ontwerpen, inrichten en managen hiervan. Daarbij gebruiken we onze brede kennis van de markt en diepe expertise op functionele gebieden. Én we hebben een scherp oog voor het culturele aspect. Want juist dat aspect zorgt dat een verandering nooit netjes van A naar B verloopt.

Schakelt u ons in, dan zorgen we voor een gecontroleerd verandertraject waarbij het eigenaarschap op de juiste plaats ligt en we een goede balans vinden tussen projectinspanning en de dagelijkse werkzaamheden. Dit is allemaal gericht op het behalen van de gestelde doelstellingen binnen het afgesproken tijdspad en budget, inclusief degelijke audit trail. Bent u klaar voor de verandering?