Health in Transformation | KPMG Nederland
close
Share with your friends

Health in Transformation

Health in Transformation

De transformatie naar nieuwe (regionaal) zorgsystemen.

De transformatie naar nieuwe (regionaal) zorgsystemen.

Zorgsystemen op landelijk en regionaal niveau moeten transformeren om effectief te blijven, steeds opnieuw. Door toenemende kennis, de ontwikkeling van best practices en politieke en maatschappelijke veranderingen staan kwaliteit en kosteneffectiviteit van zorgsystemen continu onder druk. Stilstaan is geen optie – transformatie is nodig. Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Om zorgverleners bij elkaar te brengen voor optimaal geïntegreerde zorg. Om de juiste infrastructuur te bieden voor acute, electieve en chronische zorg. En om optimale verhoudingen te vinden tussen aanbieders en financiers van zorg. KPMG helpt zorgsystemen om deze transformatie te realiseren.