close
Share with your friends

Stichting Kunstcollectie KPMG

Stichting Kunstcollectie KPMG

In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting Kunstcollectie KPMG.

In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting Kunstcollectie.

In 2006 zijn de kunsteigendommen van KPMG ondergebracht in de Stichting Kunstcollectie KPMG. 

De Stichting Kunstcollectie KPMG heeft als doel: kunst toegankelijk te maken voor belangstellende, zowel intern als extern. Dit doen we door niet alleen kunstwerken in de openbare ruimtes van de KPMG-kantoren op te hangen, maar ook door het geven van rondleidingen voor geïnteresseerden (kosteloos en op afspraak), exposeren en/of in bruikleen geven van onze eigendomsstukken aan musea, tentoonstellingen en galeries.

Daarnaast willen wij Hedendaagse kunst van jonge talentvolle kunstenaars aankopen en zo een podium te bieden. Op deze manier leveren wij een (bescheiden) maatschappelijke bijdrage aan (jonge) kunstenaars en de culturele sector. Juist om die reden bestaat onze voorkeur eruit om werken aan te kopen van jonge kunstenaars die we kunnen blijven volgen in hun ontwikkeling. Het is niet onze intentie om een ‘museale collectie’ te verzamelen; daar dient een museum voor. 

De kunstcollectie dient als verfraaiing van het interieur en exterieur van de KPMG-kantoren, waardoor een prettige (werk-) omgeving wordt gecreëerd voor medewerkers, bezoekers en klanten. KPMG wil de creativiteit van haar medewerkers stimuleren, onder meer door de omgeving waarin wordt gewerkt. Kunst – binnen de bedrijfscultuur van KPMG – is daar een onderdeel van waarbij ook medewerkers meer vertrouwd raken met kunst.

De belangrijkste uitgangspunten voor het aankopen van kunst zijn: hedendaagse, jonge en veelbelovende kunstenaars die een relatie met Nederland hebben. Het werk moet passen bij de kernwaarden van KPMG. Kwaliteit van werk, in relatie tot onze criteria, is leidend. Ook verschillende kunstvormen behoren in de collectie zoals fotografie, grafiek, olieverf, videokunst etc.

Onze collectie omvat circa 450 werken, getoond in alle KPMG-kantoren. In Amstelveen wordt extra kunst gehuurd voor de werkvloeren. Uiteraard beoordelen wij de huurkunst in relatie tot onze eigen collectie.

De stichting ontvangt jaarlijks een gift van KPMG Staffing & Facility Services B.V.

Naam
Stichting Kunstcollectie KPMG

Fiscaal nummer
805961343 

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van deze Stichting bestaat uit: Esther van Zeggeren (voorzitter), Raymon Keijzers (penningmeester), Paul Hulshof (secretaris) en Liane den Besten. Daarnaast is Frits Bergsma extern bestuurslid.

Doel
Uit statuten artikel 2: "De stichting heeft ten doel: het uitbreiden, in stand houden en in eigendom verkrijgen van de kunstcollectie van KPMG Holding N.V. of een aan KPMG Holding N.V. gelieerde vennootschap. Het verlenen van financiële steun aan derden voor de verwezenlijking van de doelen als hiervoor omschreven en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn." 

Beloningsbeleid
Uit statuten artikel 5.4: "De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning. Kosten worden aan bestuurders vergoed." 

Verslag activiteiten
Een verslag van de activiteiten kunt u lezen in het bestuursverslag 2019-2020.

Jaarverslag
Het jaarverslag van boekjaar 2019-2020 kunt u hier downloaden

Contact
KPMG Stichting Kunstcollectie KPMG, Laan van Langerhuize 1 te Amstelveen, (020) 656 7806 of per e-mail.

 

Onderstaand enkele stukken uit onze collectie.
Boven elk kunstwerk staan gegevens over de kunstenaar, titel, jaar, techniek en afmetingen in cm.

Nazif Topçuoğlu, Interview, 2007, fotografie, 174 x 113 cm
Nazif Topçuoğlu, Interview, 2007, fotografie, 174 x 113 cm
Marleen Sleeuwits, Interior no. 31, 2011, fotografie, 122 x 150 cm
Marleen Sleeuwits, Interior no. 31, 2011, fotografie, 122 x 150 cm
Gerard Prent, Mus, 1998, olieverf op doek, 200 x 200 cm
Gerard Prent, Mus, 1998, olieverf op doek, 200 x 200 cm
Sanne Rous, Dark Room, 2009, olieverf en acrylverf op doek, 160 x 180 cm
Sanne Rous, Dark Room, 2009, olieverf en acrylverf op doek, 160 x 180 cm
David Pedraza Almazan, Eucarista, 2010, olieverf op doek, 150 x 220 cm
David Pedraza Almazan, Eucarista, 2010, olieverf op doek, 150 x 220 cm
Barbara Polderman, Staand meisje, 2007, gemengde techniek, 180 x 50 x 50 cm
Barbara Polderman, Staand meisje, 2007, gemengde techniek, 180 x 50 x 50 cm
Eelco Brand, L movie, 2011, video
Eelco Brand, L movie, 2011, video
Johannes Schwartz, Van Gogh, 2002, Foto op aluminium, 111 x 140 cm
Johannes Schwartz, Van Gogh, 2002, Foto op aluminium, 111 x 140 cm
Levi van Veluw, Origin of the beginning 3.2, 2011 Fotografie op aluminium, 210 x 105 cm
Levi van Veluw, Origin of the beginning 3.2, 2011 Fotografie op aluminium, 210 x 105 cm
Patrick Bergsma, Tegeltableau, 2007, acrylverf op verschillende materialen, 640 x 160 cm
Patrick Bergsma, Tegeltableau, 2007, acrylverf op verschillende materialen, 640 x 160 cm