In ons Integrated report, oftewel ons jaarverslag, delen we informatie over onze strategie, waardecreatie en resultaten over het afgelopen boekjaar. Het Transparantieverslag (dat we als grote accountantsorganisatie moeten schrijven) en verslaglegging over niet-financiële informatie (zoals maatschappelijke impact en sociale waarde) zijn in dit Integrated report verwerkt. Uitgangspunt voor de verslaglegging is de waardecreatie voor onze stakeholders.

Over het boekjaar 2020/2021 hebben we voor het eerst een online Integrated report geschreven. In de toekomst zullen we via dat kanaal onze verslaglegging doen en zullen ook voorgaande jaren daar te vinden zijn. Vooralsnog staan oudere Integrated reports/jaarverslagen ook hieronder.

Lees ons Integrated Report over het boekjaar 2020/2021 hier.

Global reporting hub

Bekijk hier onze Global corporate reporting hub.

Meer informatie

U kunt contact opnemen met Jolanda Peek, (020) 656 8781.