Privacy policy KPMG One-App |
close
Share with your friends

Privacy policy KPMG One-App

Privacy policy KPMG One-App

De KPMG One-App wordt beschikbaar gesteld door KPMG Staffing & Facility Services BV (”KPMG”). Deze Privacy Policy beschrijft op welke wijze uw persoonsgegevens door KPMG worden verwerkt wanneer u gebruik maakt van de KPMG One-App. Deze Privacy Policy maakt onderdeel uit van de Gebruiksvoorwaarden van de KPMG One-App.

Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
In de KPMG One-App worden Twitterberichten van KPMG medewerkers voor u op een overzichtelijke wijze gepresenteerd en toegankelijk gemaakt. Uw persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om u toegang te geven tot de KPMG One-App en om uw voorkeuren op te slaan.Uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens is belangrijk voor KPMG. KPMG verwerkt in het kader van de KPMG One-App slechts persoonsgegevens die vrijwillig door u worden verstrekt of toegankelijk gemaakt. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt in verband met de KPMG One-App? 
Er zijn twee manieren om een account te maken voor de KPMG One-App (“Account”). In de eerste plaats kunt u inloggen via Twitter, LinkedIn of Facebook. In deze gevallen ontvangt KPMG een bevestiging van de betreffende social media met een uniek nummer waarmee u toegang wordt verleend tot de KPMG One-App. Bij de tweede manier van inloggen maakt u een account aan via een eenvoudige registratie bij KPMG. In dit laatste geval wordt u gevraagd uw voornaam, achternaam, e-mail adres en een wachtwoord op te geven. Wanneer u toegang heeft tot de KPMG One-App kunt u uw voorkeuren opslaan met betrekking tot onderwerpen waarover u geïnformeerd wilt worden en kunt u Twitterberichten markeren als favoriet of toevoegen aan uw leeslijst (“Voorkeuren”). 

Waar worden uw persoonsgegevens verwerkt? 
Alle persoonsgegevens met betrekking tot uw Account en uw Voorkeuren worden opgeslagen op een server van een leverancier van KPMG in Nederland. 

Hebben derden toegang tot mijn gegevens? 
KPMG zal derden geen toegang geven tot uw persoonsgegevens of uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

  • voor het verlenen van een dienst;
  • in het kader van onderhoudswerkzaamheden;
  • in verband met een wettelijk voorschrift of een bevel van een bevoegde autoriteit.

Bewaren van uw gegevens? 
Indien u 6 maanden of langer geen gebruik heeft gemaakt van de KPMG One-app wordt uw account zonder (voorafgaande) melding opgeheven en worden uw persoonsgegevens verwijderd. 

Kinderen 
De KPMG One-App is bedoeld voor personen van 16 jaar en ouder. Kinderen die jonger zijn dan 16 mogen alleen gebruik maken van KPMG One-App als zij toestemming hebben van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd? 
KPMG zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen ten einde uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, verminking of onrechtmatige toegang. Desondanks kan KPMG niet garanderen dat uw persoonsgegevens niet onrechtmatig worden ingezien, verminkt of verloren gaan. 

(Links naar) content van derden
De informatie die u via de KPMG One-App ontvangt (bijv. de gepresenteerde Twitterberichten) is niet afkomstig van KPMG en KPMG kan daarom ook geen verantwoordelijkheid nemen voor het bestaan of de inhoud van deze informatie. Ook verwijzingen, al dan niet in de vorm van hyperlinks, naar informatie van derden valt niet onder de verantwoordelijkheid van KPMG. 

Wijzigingen 
Deze Privacy Policy kan worden aangepast. Wij adviseren u daarom regelmatig te controleren of sprake is van wijzigingen. De laatste versie van deze Privacy Policy kunt u nalezen op: www.kpmg.com/nl/kpmgoneprivacy 

Melding bij het College bescherming persoonsgegevens 
KPMG heeft de verwerking van persoonsgegevens van haar relaties gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder meldingsnummer: 135642. 

Contact 
Voor vragen met betrekking tot uw privacy, bijv. een verzoek tot inzage of correctie van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met: privacy@kpmg.nl

KPMG Staffing & Facility Services BV 
Laan van Langerhuize 1 1186 DS Amstelveen
Handelsregisternummer: 34153861