close
Share with your friends

KPMG Marketing Privacy Policy

KPMG Marketing Privacy Policy

Preference center en marketingcontacten, gepersonaliseerde content & evenementen

Datum laatst gewijzigd: 26 februari 2020

1.    Waarom gebruikt KPMG mijn gegevens?
In het kader van marketing ontplooit KPMG verschillende activiteiten zoals het organiseren van evenementen en het maken en publiceren van content over onderwerpen die voor onze (potentiële) klanten interessant zijn. Wij houden geïnteresseerden graag op de hoogte van onze diensten, evenementen en publicaties (vb. nieuwsbrieven, artikelen en white papers). Daarbij vinden wij het belangrijk dat de diensten, evenementen en publicaties die wij ontwikkelen, en onze contacten daarover met onze doelgroepen, zo goed mogelijk aansluiten op hun interesses en voorkeuren. In dit verband streeft KPMG er in de eerste plaats naar om diensten, evenementen en publicaties te ontwikkelen die zo goed mogelijk inspelen op de interesses van onze doelgroepen. Daarnaast streeft KPMG er in dit verband naar om de informatie die wij specifieke zakelijke relaties binnen onze doelgroepen zoals u toesturen en de evenementen waarvoor wij specifieke zakelijke relaties uitnodigen zo goed mogelijk aansluiten bij hun persoonlijke voorkeuren. Om deze doeleinden te bereiken gebruikt KPMG uw (persoons)gegevens. In deze Marketing Privacy Policy leest u hier meer over.
 

2.    Wie is verantwoordelijk voor mijn persoonsgegevens?
KPMG Staffing & Facility Services B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit is zij meestal samen met de KPMG-entiteit die primair het doel en middelen voor de gegevensverwerking bepaalt. KPMG Staffing & Facility Services B.V. is een dochteronderneming van KPMG N.V. en is geregistreerd bij het handelsregister in Nederland onder nummer 34153861.

Binnen de KPMG-organisatie is KPMG Staffing & Facility Services B.V. zo veel mogelijk belast met de naleving van de privacywetgeving, waaronder de informatieplicht en de uitoefening van rechten. Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ook terecht bij KPMG Staffing & Facility Services B.V.
 

3.    Hoe worden de gegevens die ik zelf verstrek gebruikt?

3.1  Hoe worden mijn gegevens gebruikt als ik mij inschrijf voor het preference center?

Voor de in paragraaf 1 genoemde doeleinden maakt KPMG onder meer gebruik van het KPMG preference center. Dit is een online portaal waar geïnteresseerden zich in kunnen schrijven om over bepaalde zelf gekozen onderwerpen geïnformeerd te worden via directe mailings. Deze directe mailings kunnen betrekking hebben op onze diensten, evenementen en publicaties (vb. nieuwsbrieven, artikelen en white papers). Daarnaast kunt u ons via het preference center toestemming geven om direct (vb. telefonisch) contact met u op te nemen over de diensten van KPMG in relatie tot de door u gekozen onderwerpen.

Om u in te schrijven voor het preference center zult u eerst uw e-mailadres moeten verstrekken. Dit gebruiken wij om u per e-mail een link te sturen waarmee u het e-mailadres kunt bevestigen. U komt vervolgens op een pagina met een formulier waar u bepaalde gegevens kunt invullen en uw voorkeuren voor bepaalde onderwerpen kunt doorgeven. De gegevens die u verstrekt, waaronder de aanvullende gegevens die KPMG in dit verband zelf verzamelt (zie paragraaf 5), gebruiken wij om u (gepersonaliseerde) e-mails te sturen met informatie over de door u gekozen onderwerpen, waaronder KPMG-evenementen in relatie tot deze onderwerpen. Als u daarvoor toestemming geeft door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken gebruiken wij deze gegevens daarnaast ook om direct (vb. telefonisch) contact met u op te nemen over de diensten van KPMG in relatie tot de door u gekozen onderwerpen.

Via het preference center kunt u op ieder moment uw voorkeuren inzien en aanpassen. U kunt het preference center benaderen via de link die wij u sturen als bevestiging van uw inschrijving. Daarnaast kunt u het preference center benaderen via de knop 'Mijn Voorkeuren’ die is opgenomen in iedere e-mail die wij u naar aanleiding van uw registratie voor het preference center sturen. Een derde optie is het rechtstreeks benaderen van de site preference.kpmg.nl. In dit geval zult u, net als bij uw eerste inschrijving via het preference center, eerst weer uw e-mail adres moeten invullen en bevestigen door te klikken op de link in de e-mail die u hierna ontvangt. Hierdoor komt u op de pagina waar u uw voorkeuren kunt inzien en aanpassen.

Het gebruik van uw gegevens zoals uitgelegd in deze paragraaf vindt plaats op basis van uw toestemming. Wij wijzen er echter wel op dat KPMG in dat geval, mede op grond van zijn gerechtvaardigde belangen (zoals toegelicht in paragraaf 1), aanvullende gegevens kan verwerken in het kader van de e-mails of telefonische contacten die u ontvangt in verband met uw inschrijving voor het preference center. In paragraaf 5 van deze KPMG Marketing Privacy Policy leest u hier meer over.  

3.2  Hoe worden mijn gegevens gebruikt als ik een formulier invul om specifieke content op te vragen?

Bestaande klantrelaties van KPMG en personen die zich daarvoor hebben ingeschreven via het preference center kunnen e-mails ontvangen met een link waarmee bepaalde specifieke content kan worden opgevraagd. Door op deze link te klikken komt u terecht op een pagina met een formulier waarmee u deze content kunt opvragen. Daarnaast kunt u via de website van KPMG (www.kpmg.nl) of door te klikken op advertenties op websites van derden en sociale netwerken zoals linkedin terecht komen op een pagina met een formulier waarmee u bepaalde specifieke KPMG-content kunt opvragen.

Voor zover bepaalde gegevens al bij ons bekend zijn, kan het zijn dat deze informatie al is ingevuld op het formulier. Of dit het geval is, hangt mede af van uw cookie-instellingen. U hoeft deze informatie dan alleen nog maar te controleren en waar nodig aan te passen en aan te vullen. Door hierna op ‘verzenden’ te klikken wordt uw aanvraag ingediend. Hierdoor geeft u KPMG toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken om de aangevraagde content per e-mail aan u toe te sturen. Daarnaast geeft u KPMG hierdoor toestemming om u eventueel binnen 30 dagen nog een e-mail te sturen. Bijvoorbeeld om u de gelegenheid te bieden toestemming te geven voor verder en/of aanvullend gebruik van uw gegevens door KPMG voor bepaalde doeleinden.

Het kan zijn dat bij een aanvraagformulier voor content gevraagd wordt of u ons ook toestemming wil geven om de gegevens die u verstrekt en de gegevens die wij in verband daarmee zelf verzamelen (zie paragraaf 5):

 • te gebruiken om u gepersonaliseerde en op uw interesses en voorkeuren afgestemde directe mailings te sturen in relatie tot het onderwerp van de opgevraagde content; en/of 
 • te gebruiken om u per e-mail of telefonisch te informeren (direct contact) over de diensten die KPMG kan leveren in relatie tot het onderwerp van de opgevraagde content.

U kunt toestemming geven om uw gegevens voor deze aanvullende doeleinden te (blijven) gebruiken door de daarvoor bedoelde hokjes onder het aanvraagformulier aan te vinken voordat u op ‘verzenden’ klikt. In dat geval worden de hiervoor bedoelde gegevens op basis van uw toestemming ook gebruikt voor de aangevinkte aanvullende doeleinden. Voor zover u al eerder toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor een van deze aanvullende doeleinden, bijvoorbeeld via een inschrijving voor het preference center, dan blijft deze geldig en hoeft u dus niet opnieuw toestemming te geven.

Uw gegevens worden binnen 30 dagen (na het indienen van de aanvraag) weer verwijderd, tenzij u een bestaande klantrelatie bent van KPMG of toestemming geeft of heeft gegeven voor enig verder en/of aanvullend gebruik van uw gegevens zoals toegelicht in deze KPMG Marketing Privacy Policy. In dat geval geldt voor uw gegevens in principe een bewaartermijn van 1 jaar zoals verder toegelicht in paragraaf 7.

Het gebruik van uw gegevens zoals uitgelegd in deze paragraaf vindt steeds plaats op basis van uw toestemming. Wij wijzen er echter wel op dat KPMG, mede op grond van haar gerechtvaardigde belangen (zoals toegelicht in paragraaf 1), aanvullende gegevens kan verwerken in het kader van de e-mails die u ontvangt nadat u bepaalde content heeft opgevraagd via een aanvraagformulier. In paragraaf 5 van deze KPMG Marketing Privacy Policy leest u hier meer over.  

In sommige gevallen wordt het formulier waarmee u specifieke KPMG content kunt opvragen gehost vanuit de website van een derde partij, bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook, in plaats van de website (kpmg.nl) van KPMG zelf. Of dit het geval is kunt u onder meer zien aan de url van het aanvraagformulier. Als u KPMG content opvraagt via aan aanvraagformulier op de website van een derde partij geldt dat de gegevens die u verstrekt ook door deze derde partij gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld om hun advertentiemogelijkheden en systemen te optimaliseren. Voor meer informatie over hoe deze partijen omgaan met uw gegevens verwijzen wij naar hun privacy beleid zoals beschikbaar op hun website.

3.3  Hoe worden mijn gegevens gebruikt als ik mij aanmeld voor een KPMG-evenement?

KPMG organiseert regelmatig evenementen voor zijn zakelijke relaties, bijvoorbeeld rondetafelbijeenkomsten, seminars, webinars, trainingen en andere bijeenkomsten. Als u per e-mail hiervoor een uitnodiging ontvangt, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inschrijving via het preference center, dan kunt u zich aanmelden voor het evenement via een link in de e-mailuitnodiging. Daarnaast is het in veel gevallen ook zonder uitnodiging mogelijk om u via een web-advertentie of de website van KPMG in te schrijven voor dergelijke evenementen.

Als u zich inschrijft voor een KPMG-evenement dan zult u in ieder geval de informatie moeten verstrekken die KPMG nodig heeft om het evenement te kunnen organiseren, uitvoeren en evalueren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uw naam, e-mailadres, organisatie, functie, of u een parkeerplek nodig heeft en uw voorkeuren met betrekking tot bepaalde onderdelen van het evenement zoals workshops of break-out sessies. Daarnaast zult u in sommige gevallen vrijwillig nog enkele aanvullende gegevens kunnen verstrekken, bijvoorbeeld telefoonnummer of dieetwensen. Welke gegevens noodzakelijk zijn is steeds aangegeven (door sterretjes). Voor zover bepaalde gegevens al bij ons bekend zijn, kan het zijn dat deze informatie al is ingevuld op het inschrijfformulier. Of dit het geval is, hangt mede af van uw cookie-instellingen. U hoeft deze informatie dan alleen nog maar te controleren en waar nodig aan te passen en aan te vullen. Door hierna op ‘verzenden’ te klikken wordt uw inschrijving ingediend. Hierdoor geeft u KPMG in ieder geval toestemming om de verstrekte gegevens te gebruiken om het evenement te organiseren, plannen, uit te voeren en evalueren. In dat verband worden uw gegevens onder meer gebruikt:

 • om u te registreren voor het evenement;
 • om te verifiëren of u binnen de doelgroep van het betreffende evenement valt;
 • om de planning van het evenement te maken, bijvoorbeeld door u in te delen voor bepaalde presentaties, workshops, break-out sessies etc;
 • om ervoor te zorgen dat u een parkeerplek heeft;
 • om een naambadge voor u te maken;
 • om catering conform uw dieetwensen te verzorgen;
 • om u per e-mail informatie rondom het evenement toe te sturen, zowel vooraf als achteraf. Bijvoorbeeld bevestiging van uw inschrijving, informatie over het programma en eventuele wijzigingen daarvan, informatie over de sprekers, de presentatie(s), de workshops en de break-out sessies tijdens het evenement, etc.; en
 • om u per sms te herinneren aan het evenement;
 • om u na afloop van het evenement per e-mail een evaluatie van het evenement toe te sturen.

Als u zich inschrijft voor een KPMG-evenement kan het zijn dat wij u daarbij vragen of u ons ook toestemming wil geven om de gegevens die u verstrekt en de gegevens die wij in verband daarmee zelf verzamelen (zie paragraaf 5):

 • te gebruiken om u (gepersonaliseerde) en op uw interesses en voorkeuren afgestemde directe mailings te sturen in relatie tot het onderwerp van het betreffende evenement; en/of 
 • te gebruiken om u per e-mail of telefonisch te informeren (direct contact) over de diensten die KPMG kan leveren in relatie tot het onderwerp van het betreffende evenement.

U kunt toestemming geven om uw gegevens voor deze aanvullende doeleinden te (blijven) gebruiken door de daarvoor bedoelde hokjes onder het inschrijfformulier aan te vinken voordat u op ‘verzenden’ klikt.  In dat geval worden de hiervoor bedoelde gegevens op basis van uw toestemming ook gebruikt voor de aangevinkte aanvullende doeleinden. Voor zover u al eerder toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw gegevens voor een van deze aanvullende doeleinden, bijvoorbeeld via een inschrijving voor het preference center, dan blijft deze geldig en hoeft u dus niet opnieuw toestemming te geven.

Tijdens KPMG-evenementen wordt soms gebruik gemaakt van een stemsysteem dat werkt via een webpagina die u kunt benaderen via uw smartphone. In dat geval zullen de door u gegeven antwoorden worden gebruikt op de vooraf of tijdens het evenement toegelichte wijze. Meestal worden de antwoorden van de deelnemers (live) geanalyseerd en gepresenteerd tijdens het evenement. Soms wordt het systeem ook gebruikt om deelnemers vragen te laten stellen aan de sprekers tijdens het event of op andere wijze te interacteren met de deelnemers. Het gebruik van uw gegevens via het stemsysteem gebeurt op basis van uw toestemming die u geeft door de webpagina die hiervoor gebruikt wordt via uw smartphone te benaderen. Als u niet akkoord gaat met het verwerken van uw gegevens via het stemsysteem kunt u er dus voor kiezen de betreffende webpagina niet te benaderen. Binnen 30 dagen na afloop van het evenement worden de via het stemsysteem verwerkte gegevens weer verwijderd of zodanig geanonimiseerd zodat uw gegevens niet meer tot u te herleiden zijn.

Verder kan het zijn dat er tijdens een evenement beeld- en/of geluidsopnames gemaakt worden. Als dit het geval is zal KPMG u hier altijd vooraf over informeren. Daarbij zult u onder meer worden geïnformeerd over de (interne en/of externe) gebruiksdoeleinden van de gemaakte opnames. Meestal betreft dit het gebruiken van de opnames in berichten over het evenement op KPMG websites of sociale media. Als er opnames (beeld en/of geluid) zijn voorzien bij een bepaald evenement dan zult u bij uw inschrijving of bij de registratiebalie voor het evenement gevraagd worden of u hiervoor toestemming geeft. Het kan zijn dat wij een speciale plek aanwijzen voor deelnemers aan een evenement die niet opgenomen willen worden, bijvoorbeeld de achterste rij(en), zodat wij kunnen voorkomen dat deze personen ongewenst worden opgenomen.  

Als u zich heeft ingeschreven voor een evenement kan KPMG uw gegevens onder meer gebruiken om u per e-mail te verzoeken het evenement te evalueren (zie hiervoor). Hoofddoel hiervan is te analyseren of en hoe KPMG zijn evenementen kan verbeteren en beter kan laten aansluiten op de interesses en voorkeuren van zijn doelgroepen en specifieke zakelijke relaties zoals u. Als u per e-mail verzocht wordt een evenement te evalueren dan zullen wij u daarbij informeren over de eventuele specifieke doeleinden van de evaluatie. Omdat uw e-mailadres gebruikt wordt voor het toezenden van de evaluaties is geen sprake van anonieme verwerking van uw gegevens. Voor zover mogelijk gezien de evaluatiedoeleinden worden de evaluaties die KPMG terug ontvangt echter wel zo veel mogelijk anoniem verder verwerkt. Daarvoor worden de (direct) identificerende variabelen, zoals de e-mailadressen van de personen die de evaluatie hebben ingevuld, verwijderd. U bent niet verplicht om deel te nemen aan evaluaties van evenementen. Door een evaluatie in te vullen en terug te sturen geeft u KPMG toestemming om uw evaluatie te gebruiken voor (de genoemde) evaluatiedoeleinden.

Het gebruik van uw gegevens zoals uitgelegd in deze paragraaf vindt zoals aangegeven steeds plaats op basis van uw toestemming. Wij wijzen er echter wel op dat KPMG, mede op grond van zijn gerechtvaardigde belangen (zoals toegelicht in paragraaf 1), aanvullende gegevens zal verwerken in het kader van uw deelname aan KPMG-evenementen. In paragraaf 5 van deze KPMG Marketing Privacy Policy leest u hier meer over.  

De gegevens die KPMG verwerkt in het kader van evenementen worden niet langer (in niet-anonieme vorm) bewaard dan nodig is voor de hiervoor genoemde gebruiksdoelen. Concreet worden uw gegevens binnen 30 dagen weer verwijderd of geanonimiseerd zodat ze niet tot u te herleiden zijn, tenzij u een bestaande klantrelatie bent van KPMG of toestemming geeft of heeft gegeven voor enig aanvullend of verder gebruik van uw gegevens conform deze KPMG Marketing Privacy Policy. In dat geval geldt voor uw gegevens in principe een bewaartermijn van 1 jaar zoals verder toegelicht in paragraaf 7. De bewaartermijn van 30 dagen gaat in zodra het evenement en de daarbij behorende activiteiten zoals evaluaties zijn afgerond. 


4.    Worden de gegevens die ik verstrek opgenomen in het relatiebeheersysteem van KPMG?
Als u vrijwillig bepaalde gegevens verstrekt aan KPMG zoals toegelicht in paragraaf 3, dan zullen wij uw gegevens in principe ook opslaan in ons relatiebeheersysteem (CRM). Wanneer uw gegevens hier al in voorkomen vanwege andere verwerkingen (bijvoorbeeld lopende dienstverlening of sales gesprekken) dan zullen wij de door u verstrekte gegevens hieraan toevoegen. Hiermee zorgen we voor een eenduidig, actueel en kloppend beeld van u als zakelijke relatie van KPMG. KPMG heeft hier een gerechtvaardigd belang bij dat mede gezien de beperkte impact van deze verwerking op u voldoende zwaar weegt om deze verwerking op te kunnen baseren. Het CRM-gerelateerde gebruik van uw gegevens is dan ook gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van KPMG.
 

5.    Welke gegevens verzamelt KPMG in aanvulling op de door mijzelf verstrekte gegevens?
Naast de gegevens die u zelf verstrekt zoals toegelicht in paragraaf 3, verzamelt en gebruikt KPMG ook gegevens die u niet zelf heeft verstrekt. Hierbij gaat het om gegevens over de (digitale) context waarin u gegevens aan ons verstrekt, gegevens over daaropvolgende directe contacten (waaronder e-mails) en gegevens over uw deelname aan KPMG-evenementen. In deze paragraaf leest u hier meer over.

Als u naar het preference center gaat of op een pagina terecht komt met formulier waarmee u bepaalde content op kunt vragen of waar u zich in kunt schrijven voor een evenement, dan zal KPMG bijhouden hoe u hier terecht bent gekomen. Bijvoorbeeld doordat u op een advertentie heeft geklikt of doordat u op een link heeft geklikt in een directe mailing die u ontvangen heeft. KPMG kan ook bijhouden hoe u gebruik maakt van dit soort directe mailings, waaronder e-mails met content die u via een aanvraagformulier heeft aangevraagd. Bijvoorbeeld of en wanneer u deze e-mails opent, of en wanneer u links in deze e-mails heeft aangeklikt en of en hoe lang u op de pagina bent geweest die hierdoor geopend is. Door deze gegevens te verzamelen krijgen wij een steeds beter beeld van uw persoonlijke interesses en voorkeuren en die van de doelgroep waartoe u behoort. Of bepaalde content veel of weinig wordt opgevraagd geeft bijvoorbeeld inzicht in de vraag of de betreffende doelgroep behoefte heeft aan dit soort content. Op dezelfde wijze kan uw eigen persoonlijke interesse in een bepaald onderwerp blijken doordat u veel of juist weinig content over dat onderwerp aanvraagt en/of opent. Al deze aanvullende gegevens worden bewaard in samenhang met de gegevens die u zelf aan ons verstrekt heeft (zie daarover paragraaf 3).

KPMG gebruikt deze gegevens altijd in combinatie met de gegevens die u zelf verstrekt heeft. Zoals uitgelegd in paragraaf 1, gebruikt KPMG deze gegevens in de eerste plaats om diensten, evenementen en publicaties te ontwikkelen die zo goed mogelijk inspelen op de interesses van onze doelgroepen. Daarnaast gebruikt KPMG deze gegevens om specifieke zakelijke relaties binnen onze doelgroepen, zoals u, informatie te verstrekken die voor hen het meest interessant is en die het best aansluit bij hun voorkeuren. Meer precies worden de gegevens als volgt gebruikt door KPMG:

 • Voor het identificeren van interesses van (potentiële) klanten, het verbeteren van onze dienstverlening en het identificeren van mogelijke nieuwe klantrelaties die interessant zijn voor ons. Zo kunnen wij op basis van de door u ingevulde gegevens, zoals bedrijfsnaam en functie, en de gegevens die wij zelf verzamelen over uw gebruik van onze content afleiden voor welke doelgroep welke content relevant is. Dit stelt ons in staat diensten en content te creëren die relevant zijn voor onze doelgroepen;
 • Voor zover u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken om u per e-mail en/of telefonisch te informeren over onze diensten, evenementen of publicaties (zie paragraaf 3) gebruiken we de gegevens ook om deze contacten zo goed mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke interesses en voorkeuren. Hiervoor gebruiken wij een algoritme. Dit algoritme helpt ons om automatisch te bepalen of bepaalde content en informatie interessant kan zijn voor u en dus aan u zal worden toegestuurd of juist niet. Het algoritme bepaalt dit bijvoorbeeld op basis van de frequentie, type (zoals email, website bezoek, download van content, deelname evenement of persoonlijk contact), duur, recentheid en responstijd van uw (interacties met/gebruik van) content en andere informatie van KPMG. Daarnaast kan het algoritme ook gebruikt worden om de directe mailings die u krijgt te personaliseren en op uw specifieke interesses en voorkeuren af te stemmen. Zo kan het zijn dat wij in dit soort e-mails wijzen op specifieke informatie of onderdelen in de content waarvan uit de verzamelde gegevens blijkt dat deze interessant zijn voor u; en
 • Om de kwaliteit van de interacties tussen ons en onze relaties te analyseren en evalueren en voor test- en ontwikkeldoeleinden van het genoemde algoritme. Om zo goed mogelijk in te kunnen (blijven) spelen op de interesses van onze doelgroepen en specifieke relaties is het immers van belang om het algoritme voortdurend te verbeteren.

KPMG heeft gerechtvaardigde belangen bij het in deze paragraaf beschreven gebruik van uw gegevens voor de in deze paragraaf beschreven doeleinden. Dit gebruik vindt dan ook plaats op basis van de (hiervoor toegelichte) gerechtvaardigde belangen van KPMG. Mede gezien de beperkte impact van dit gebruik van uw gegevens op u, wegen deze gerechtvaardigde belangen van KPMG voldoende zwaar om deze verwerkingen op te kunnen baseren.

De gegevens die u niet zelf verstrekt maar die KPMG zelf verzamelt, worden nooit langer bewaard dan de gegevens die u zelf verstrekt. Voor zover u geen enkele toestemming heeft gegeven voor verder en/of aanvullend gebruik van uw gegevens worden dus ook de gegevens die KPMG zelf verzameld heeft binnen maximaal 30 dagen weer verwijderd (zie paragraaf 3.2 en 3.3). Voor zover u wel toestemming heeft gegeven om uw gegevens voor één of meerdere doelen te blijven gebruiken (zie paragraaf 3), geldt voor de gegevens die KPMG zelf verzameld heeft dezelfde bewaartermijn als voor de gegevens die u bij het geven van deze toestemming zelf verstrekt heeft. Zie paragraaf 7 voor meer informatie hierover.
 

6.    Hoe kan ik mijn toestemming intrekken?
Voor zover het gebruik van uw gegevens volgens deze KPMG Marketing Privacy Policy gebaseerd is op uw toestemming kunt u deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Hiervoor kunt u de uitschrijfmogelijkheid gebruiken die in iedere e-mail zal staan die wij u in het kader van deze KPMG Marketing Privacy Policy sturen. Daarnaast kunt u zich uitschrijven voor directe mailings of ander direct contact (vb. telefonisch) door naar het preference center te gaan.

U kunt uw toestemming per specifiek gebruiksdoel intrekken. Als u uw toestemming voor een bepaald gebruik van uw gegevens intrekt dan stopt KPMG in principe meteen met het gebruik van uw gegevens voor dit gebruiksdoel. Het intrekken van uw toestemming doet niet af aan de rechtmatigheid van de op uw toestemming gebaseerde verwerkingen die hebben plaatsgevonden voordat u uw toestemming introk.

Als u zich uitschrijft voor een evenement dan vragen wij u bij de uitschrijving of daarna via e-mail om de reden voor uw uitschrijving zodat wij deze mee kunnen nemen bij de evaluatie van het evenement. Hiervoor is het noodzakelijk om uw gegevens tot maximaal 30 dagen na afronding van het evenement en de bijbehorende activiteiten zoals evaluatie te bewaren.
 

7.    Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor wij deze persoonsgegevens hebben verzameld. In dat verband geldt voor alle persoonsgegevens waarop deze privacy policy betrekking heeft een bewaartermijn van 1 jaar, tenzij uw gegevens volgens dit KPMG Marketing Privacy Policy eerder worden verwijderd, bijvoorbeeld als u uw toestemming tussentijds intrekt. Concreet betekent dit dat al uw gegevens in ieder geval zullen worden verwijderd als deze een jaar lang niet actief zijn bijgewerkt of gebruikt door u of door KPMG.

8.    Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
KPMG beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging en ongeoorloofde openbaarmaking door middel van haar beveiligingsbeleid en procedures. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van KPMG, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. 

9.    Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?
Toegang tot uw gegevens is beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken zijn bij de verwerking van uw gegevens voor de in deze KPMG Marketing Privacy Policy genoemde doeleinden en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. Degenen die toegang hebben tot uw gegevens zijn in ieder geval verplicht om de vertrouwelijkheid hiervan te handhaven. 

Voor het verwerken van uw gegevens als bedoeld in deze KPMG Marketing Privacy Policy kunnen wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals met betrekking tot IT en andere (administratieve) ondersteuning bij het uitsturen van de directe mailings. Op dit moment maken wij voor deze verwerkingen gebruik van de diensten van Salesforce.com EMEA Limited. Met deze en andere partijen die ons ondersteunen bij het verwerken van gegevens volgens deze privacy policy worden passende overeenkomsten gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving. 
 

10.  Welke rechten heb ik ten aanzien van mijn gegevens en hoe kan ik deze uitoefenen?
U heeft verschillende rechten ten aanzien van uw gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Zo heeft u het recht om van KPMG informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die KPMG over u verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om KPMG te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen (dataportabiliteit), te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten of andere vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via privacy@kpmg.nl. KPMG heeft daarnaast een functionaris gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via FG@kpmg.nl

11.  Kan ik een klacht indienen over het gebruik van mijn gegevens?
Indien u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens door KPMG inbreuk maakt op uw rechten hebt u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende (privacy) autoriteit in uw land (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens). Verder kunt u ingeval van vragen of klachten ook contact opnemen via privacy@kpmg.nl of FG@kpmg.nl

12.  Waar kan ik meer lezen over het gebruik van mijn gegevens?
Meer details over hoe KPMG persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt kunt u lezen in onze Online Privacy Statement.

 


Verwijzingen in deze Marketing Privacy Policy naar "KPMG", "wij", "onze" en "ons" verwijzen naar KPMG N.V. en haar dochterondernemingen.