Voortgang implementatie verbetermaatregelen |
close
Share with your friends

Voortgang implementatie verbetermaatregelen

Voortgang implementatie verbetermaatregelen

Wij hebben de aanbevelingen uit het sectorrapport 'In het publiek belang' onderdeel gemaakt van de werkstromen van ons veranderprogramma true blue. Van de 53 maatregelen kan KPMG er zelf direct 20 implementeren, de anderen pakken we als sector in samenwerking met koepelorganisatie NBA op.

 

De maatregelen waar we direct mee konden beginnen zijn onderverdeeld in 49 sub-maatregelen. De deadline voor de implementatie van 18 sub-maatregelen was 1 mei 2015, daarvan is 100% gerealiseerd.

Van de overige 31 sub-maatregelen zijn er inmiddels 23 gerealiseerd, de deadline voor het geheel is 1 januari 2017.

Onderstaand een samenvatting van een aantal van deze maatregelen. Een volledig, gedetailleerd overzicht van de voortgang op alle maatregelen vindt u hier.  

 

NBA monitor 

1. Normeren en meten van cultuur
De arbeidsmarktcommunicatie van KPMG is gericht op de gewenste cultuur die zich onder meer focust op kwaliteit, professioneel kritische instelling en een rechte rug. Daarnaast voert KPMG periodiek een cultuurmeting uit onder departners en medewerkers. 

2. Governance
KPMG heeft sinds 1 mei 2015 een volledig uit externen bestaande Raad van Commissarissen. Tevens bestaat 43% van de RvB uit externe leden: de CEO, de CFO en de CHRO zijn allen geen partner van KPMG.  

3. Beoordelen en belonen
KPMG heeft een beloningssysteem waarin kwaliteit voorop staan. KPMG hanteert hiervoor 11 KPI's, waarvan 10 niet-financieel (zoals kwaliteit, klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid) en 1 financieel (operationeel financieel resultaat). De financiële KPI is het sluitstuk van een beleid dat zich richt op het leveren van de hoogste kwaliteit, met de beste mensen aan al onze cliënten die het volste vertrouwen in ons hebben. 

Kwaliteit, de professioneel kritische instelling en coaching en ontwikkeling zijn belangrijke componenten in het beoordelen en promoveren van medewerkers en de benoeming van partners. Daarnaast is o.a. een claw back-regeling ingesteld voor Audit- en Adviespartners, waarbij de schade bij toe te rekenen verwijtbaar gedrag op een gereserveerd winstaandeel van individuele partners kan worden verhaald. 

4. Verhouding tot opdrachtgever
KPMG heeft voor alle OOB's een uitgebreidere controleverklaring ingevoerd en afgegeven. Daarnaast maakt KPMG op dit moment afspraken met alle OOB's over het geven van een toelichting op de controleverklaring tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. 

5. Kwaliteit meten en verbeteren
KPMG heeft een vaste set van kwaliteitsindicatoren ontwikkeld waarover het rapporteert in het transparantieverslag, waaronder leverage: het aantal medewerkers dat een partner aanstuurt. Daarnaast gaat iedere accountant aan de RvC van de klant rapporteren over de kwaliteit van de controle, op basis van het aantal besteedde uren. 

8. Implementatie
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur die verantwoordelijk is voor de voortgang van de implementatie van de 53 verbetermaatregelen. In het transparantieverslag 2014/2015 zal KPMG hierover voor het eerst formeel verantwoording afleggen.