nba-rapport-in-het-publiek-belang |
close
Share with your friends

NBA-rapport "In het Publiek Belang"

NBA-rapport "In het Publiek Belang"

KPMG levert een actieve bijdrage aan de vernieuwing van de accountantssector. Zo is Marc Hogeboom (Head of Audit en lid van de Raad van Bestuur) van KPMG betrokken bij de stuurgroep van het NBA-initiatief "Toekomst Accountantsberoep”.Caspar Segers (partner bij KPMG Financial Services) maakt namens KPMG onderdeel uit van de werkgroep. Deze werkgroep heeft het adviesrapport "In het publiek belang" geschreven en vandaag aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën uitgereikt. 

KPMG onderschrijft de maatregelen die vandaag door de NBA werkgroep zijn gepresenteerd.  

Marc Hogeboom, Head of Audit en sinds eind 2012 lid van de Raad van Bestuur van KPMG:  

"Het adviesrapport is een scherpe analyse van een groep jonge, betrokken partners van verschillende kantoren die de problematiek in onze sector blootlegt en niet mis te verstane, vergaande maatregelen voorstelt als oplossing. Daarmee is dit rapport een uitstekend vertrekpunt voor de noodzakelijke veranderingen in de sector waar wij als beroepsgroep gezamenlijk voor staan. De partners van KPMG hebben donderdag 11 september jl. al een aantal ingrijpende veranderingen goedgekeurd op het gebied van de governance en de partnerbeloning, deze treden vanaf het nieuwe boekjaar (per 1 oktober) in werking. Deze maatregelen zijn gelijk aan de voorstellen in het adviesrapport en gaan op sommige punten zelfs verder. Daarmee zijn we er nog niet. Ons interne veranderprogramma "true blue" richt zich tevens op de onderwerpen verdienmodel, people & culture, kwaliteit van de Audit, herstel van publiek vertrouwen en communicatie. De maatregelen uit het adviesrapport zullen we in deze werkstromen inbrengen. Daarnaast hebben we recentelijk het Managementteam en de organisatie van de Audit-praktijk versterkt. Al deze acties zijn erop gericht dat KPMG de norm in de sector wordt. Daarvoor moet nog veel werk worden verricht, maar we zijn er van overtuigd dat ons dat gaat lukken. Voor KPMG zijn kwaliteit en integriteit de absolute prioriteiten op basis waarvan wij deze ingrijpende veranderingen vormgeven".