close
Share with your friends

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 28 januari 2019.
 

 1. De door u ingevulde persoonsgegevens zullen worden gebruikt om u het document of de toegangslink per e-mail toe te sturen.
 2. We gebruiken persoonsgegevens alleen ten behoeve van de doelen zoals aangegeven bij het formulier.
 3. Indien u daar toestemming voor geeft, worden de door u ingevulde persoonsgegevens gebruikt om u in de toekomst te informeren over het betreffende onderwerp. Deze informatie kan betrekking hebben op nieuwsbrieven, evenementen of publicaties.
 4. De grondslag waarop de verwerking van uw persoonsgegevens via dit formulier berust is uw toestemming (consent).
 5. U kunt op ieder moment uw profiel en gegevens inzien en aanpassen. U kunt uw profiel benaderen via de link die wij u sturen als bevestiging na het aanmaken van het profiel. Ook kunt u uw profiel benaderen via de link naar uw ‘voorkeuren’ die in iedere e-mail zal staan die wij u in het kader van deze verwerking sturen. Een derde optie is het rechtstreeks benaderen van de site preference.kpmg.nl.
 6. U kunt uw toestemming op ieder moment intrekken via de uitschrijfmogelijkheid die in ieder e-mailbericht zal staan dat wij u in het kader van deze verwerking sturen. Deze uitschrijfmogelijkheid vindt u ook in uw profielpagina (benaderbaar via preference.kpmg.nl).
 7. Als onderdeel van deze verwerking zullen wij uw gegevens opslaan in ons relatiebeheersysteem (CRM). Wanneer uw gegevens hier al in voorkomen vanwege andere verwerkingen (bijvoorbeeld lopende dienstverlening of sales gesprekken) dan zullen wij de door u verstrekte gegevens hieraan toevoegen. Hiermee borgen we een eenduidig beeld van u als relatie van KPMG.
 8. Wij spannen ons in om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is. Indien de door u via dit formulier ingevulde persoonsgegevens 1 jaar niet actief zijn bijgewerkt of gebruikt door u of door KPMG, dan worden deze verwijderd.
 9. Indien door u persoonsgegevens zijn verstrekt via lead gen formulieren van derde partijen zoals LinkedIn of Facebook, dan kunnen deze gegevens door deze derde partijen gebruikt worden om hun advertentiemogelijkheden en systemen te optimaliseren. Voor meer informatie over hoe LinkedIn en Facebook omgaan met uw persoonsgegevens, verwijzen we u naar hun privacybeleid.
 10. KPMG beschermt uw persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde openbaarmaking door middel van haar beveiligingsbeleid en procedures. Echter, ondanks de vergaande inspanningen van KPMG, kan de integriteit van de gegevens niet absoluut worden gewaarborgd tegen alle bedreigingen. 
 11. Toegang tot uw persoonsgegevens is, na verstrekking door de hiervoor genoemde derde partij, beperkt tot degenen die namens KPMG betrokken zijn bij deze verwerking(en) en die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe gerechtigd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.
 12. Voor deze verwerking kunnen wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals met betrekking tot IT-diensten en andere (administratieve) ondersteuning bij het uitsturen van de e-mailings. Met de betreffende partijen worden passende overeenkomsten gesloten waarin o.a. een juiste en veilige verwerking van de gegevens is geborgd, conform de geldende wet- en regelgeving.
 13. U hebt het recht om van KPMG informatie te verkrijgen over de persoonsgegevens die KPMG over u verwerkt. Daarnaast hebt u het recht om KPMG te verzoeken uw persoonsgegevens in te zien, over te dragen (dataportabiliteit), te laten corrigeren of verwijderen of de verwerking daarvan te laten beperken. Indien u gebruik wenst te maken van deze rechten of andere vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met ons via privacy@kpmg.nl. KPMG heeft daarnaast een functionaris gegevensbescherming aangesteld, u kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via FG@kpmg.nl
 14. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door KPMG inbreuk maakt op uw rechten hebt u ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de toezichthoudende (privacy) autoriteit in uw land (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens). 
 15. Meer details over hoe KPMG persoonsgegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt kunt u lezen in onze Online Privacy Statement.