• Versterking marktpositie door 8% omzetgroei in boekjaar 2021
  • Bijzonder sterke groei adviesdiensten (12%): vooral op het vlak van deals en digitalisering
  • Positieve resultaten uit externe en interne inspecties
  • Klimaat krijgt prominente plek in controles van beursgenoteerde ondernemingen
  • Start Nederlandse ESG-academie begin 2022

 

Stephanie Hottenhuis, CEO KPMG NV: “We zijn een ‘People-driven’ organisatie waarin de menselijke verbinding voorop staat. Dat is van cruciaal belang voor vooruitgang van onze maatschappij, klanten en medewerkers. Geen technologie zal dat veranderen. Daarom zijn we ook in uitdagende tijden blijven investeren in onze medewerkers. Dat heeft zich vertaald in een hogere medewerkerstevredenheid en een sterkere marktpositie.”

In het jaarverslag noteert KPMG een omzetgroei van 8% in Nederland. De adviespraktijk van KPMG droeg daar met 12% groei stevig aan bij. De economische opleving en het record aantal fusies en overnames leidden tot een toename van de Deals-activiteiten. Dat geldt eveneens voor diensten op het vlak van supply chain management en strategie. Ook de groei van KPMG’s digitale dienstverlening zet zich voort met een toename van 20% in de afgelopen twee jaar.

De groei van de auditpraktijk (+6%) werd gedreven door een toegenomen vraag in combinatie met verbeterde efficiency dankzij investeringen in slimme audit technologie en de inrichting van Centers of Excellence. KPMG heeft zich goed gepositioneerd in de verplichte accountantsroulatie van beursgenoteerde ondernemingen en won veel nieuwe contracten.

“De ontwikkelingen in de accountantspraktijk zijn spannend: nieuwe technologie verdiept de mogelijkheden van de accountant en de aandacht voor niet-financiële informatie verbreedt het werkveld. Verder zijn we tevreden over de inspectieresultaten van de afgelopen 3 jaar. Deze zijn positief over de auditkwaliteit bij KPMG en motiveren ons om onze kwaliteitsagenda voort te zetten,” aldus Hottenhuis.

Vooruitzicht: verduurzaming van de economie

In het afgelopen jaar is de Environment, Social & Governance (ESG) dienstverlening sterk gegroeid. KPMG helpt bedrijven te verduurzamen en heeft daarvoor eerder een wereldwijde investering van $1,5 miljard USD aangekondigd. In Nederland zal KPMG begin 2022 samen met een gerenommeerde universiteit een ESG-academie oprichten die beschikbaar komt voor iedereen die deze transitie wil versnellen om zo een eerlijker en duurzamer economie mogelijk te maken.

Hottenhuis: “ESG-kennis en -vaardigheden worden basisvaardigheden, net als kennis van digitalisering. Daarom is het niet alleen voldoende om die kennis met onze eigen mensen te delen, maar juist open te stellen voor anderen.”

Om deze duurzaamheidstransitie verder te faciliteren, geeft KPMG vanaf komend ‘jaarverslagen-seizoen’ klimaat een prominente plek in de controle van beursgenoteerde ondernemingen. Hiermee opent het bedrijf een dialoog met haar klanten over de verankering van duurzaamheid in organisaties.

Lees ons jaarverslag hier. Het boekjaar van KPMG loopt van 1 oktober tot 30 september. Eerder deze maand publiceerde KPMG International wereldwijde bedrijfsresultaten

Over KPMG Nederland

Sinds 1917 biedt KPMG hoogwaardige dienstverlening aan op het gebied van accountancy en bedrijfsstrategisch advies. Wij ondersteunen organisaties bij het nemen van weloverwogen besluiten en het excelleren in de wereld van vandaag en morgen. Dat doet KPMG vanuit de gedachte dat vooruitgang pas echt loont als dat goed is voor mens en maatschappij. ‘People-driven progress’ is onze kijk op vooruitgang en de manier waarop wij met onze dienstverlening waarde toevoegen voor klanten. Bij KPMG in Nederland zijn 3600 professionals werkzaam vanuit twaalf kantoren. Ons hoofdkantoor is gevestigd in Amstelveen. KPMG Nederland maakt deel uit van een internationaal netwerk van zelfstandige KPMG-kantoren dat wordt geleid vanuit Canada.

Vragen?

Voor nadere informatie: Jolanda Peek, 06 5232 7513 of peek.jolanda@kpmg.nl