Op 1 september 2021 komt Luuk Versluis (42) het adviesteam van KPMG Gezondheidszorg versterken. Luuk wordt partner in de Health praktijk waar hij klanten gaat adviseren over strategische vraagstukken en begeleiden bij de verdere transformatie van het zorglandschap. Samen met Karin Vernooij en Arno de Vries zal Versluis zich met name richten op het versterken en vergroten van de dienstverlening in de medisch specialistische zorg.

Na de afronding van zijn studies rechten en economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, werkte Luuk Versluiis vijf jaar als consultant bij The Boston Consulting Group. Daarna heeft hij diverse managementposities bekleed in zowel het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis als in het Academisch Medisch Centrum (AMC). De opgedane kennis en ervaring op onder meer waardegedreven zorg, zorglogistiek, procesoptimalisatie en regionale samenwerkingen is hij vervolgens gaan inzetten bij de zorgpraktijk van IG&H. Daar heeft hij mede leiding gegeven aan het zorg- en strategieteam, waar hij zich met name richtte op zorgaabieders.

KPMG is enthousiast over de komst van Versluis. “We zijn blij dat we in deze uitdagende tijden verder kunnen investeren in onze zorgadviespraktijk”, zegt Arjan Ogink, partner bij KPMG en Head of Healthcare. Ogink: “Luuk gaat zeer waardevolle ervaring inbrengen. Hij kent de consultancy, de zorgpraktijk en de combinatie. Hij heeft al vaak aan de bron gestaan van impactvolle veranderingen. Juist in een fase waarin we naar een toekomstbestendig zorglandschap bewegen is zijn inbreng dan ook van grote toegevoegde waarde.”

Contact

Voor nadere informatie: Jolanda Peek, telefoon (020) 656 8781