In de laatste zes maanden van vorig jaar is een recordaantal fusies en overnames op de Nederlandse markt aangekondigd. Toch kwam het totaal aantal fusies en overnames vorig jaar lager uit dan in 2019. Zo was er in 2019 sprake van 874 transacties, versus 741 transacties vorig jaar, een daling van zo’n 15%. Bijna 60% van het totaal aantal deals vorig jaar werd aangekondigd in de tweede helft van het jaar. De totale dealwaarde in Nederland nam vorig jaar ondanks de coronacrisis duidelijk toe. In 2020 werd voor een bedrag van €86 miljard in de Nederlandse fusie- en overnamemarkt geïnvesteerd, bijna 8% meer dan de €80 miljard in 2019. Ook in Europa nam het aantal deals in 2020 fors af, een daling van bijna 16%. Daarbij nam de totale dealwaarde van de transacties in Europa licht toe, van €863 miljard tot €865 miljard. Wereldwijd daarentegen was sprake van een duidelijke daling, van €3.021 miljard tot €2.751 miljard. Dit blijkt uit halfjaarlijks onderzoek van KPMG naar de bewegingen op de Nederlandse, Europese en wereldwijde fusie- en overnamemarkt. 

Snelle reactie van private equity op Covid-19 uitbraak

Als gevolg van de coronacrisis liep de activiteit van financiële investeerders sterk terug in de eerste helft van 2020, zowel in Nederland en in het buitenland. Vooral in april van 2020 was een scherpe daling te zien in het aandeel van private equity gerelateerde deals (18%), waarbij dit gemiddeld rond de 30% ligt. In de tweede helft van 2020 was duidelijk een tegenovergestelde beweging te zien, waarbij financiële investeerders verantwoordelijk waren voor 34% van alle transacties. “Toch waren financiële investeerders over heel 2020 op de Nederlandse markt nog altijd goed voor zo’n 30% van het totale aantal transacties”, constateert Danny Bosker, partner bij KPMG Corporate Finance. Bosker: “Het feit dat financiële investeerders ondanks de coronacrisis nog altijd goed zijn voor zo’n derde van alle transacties op de Nederlandse markt zegt iets over de diepe zakken die zij hebben en over de noodzaak voor private equity om het geld ‘aan het werk’ te zetten door het doen van investeringen. Dat blijkt ook uit het toenemende aantal ‘entry’ investeringen van financiële kopers, een transactie waarbij een onderneming die niet in handen is van een financiële partij wordt overgenomen door een financiële investeerder.”

 

Opvallend veel transacties op de technologiemarkt

Vooral technologiebedrijven waren vorig jaar in trek. Van de 874 transacties op de Nederlandse markt was ruim 20% gerelateerd aan de technologiesector. Ondanks de coronacrisis is het aantal deals in de technologiesector gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Van de top 10 sectoren is de technologiesector zelfs de enige sector in Europa die een stijging in het aantal deals liet zien ten opzichte van 2019. Bosker constateert dat de coronacrisis van grote invloed is geweest op de deal activiteit in alle sectoren. Bosker: “De technologiesector vormde duidelijk een uitzondering, zowel in Europa als in Nederland. Een verklaring hiervoor ligt voor de hand: de versnelling van het nieuwe werken en digitale leren als gevolg van Covid-19. In Nederland vonden voor het tweede jaar op rij de meeste deals plaats in de technologiesector. In 2020 nam het aantal deals in deze sector zelfs met 10.6% toe tot 157, dat is een nieuw record.”

Prijsniveau blijft constant

“Als we kijken naar de ontwikkeling naar de mediane EV/EBITDA multiple, zien we dat het prijsniveau, ondanks de coronacrisis, relatief stabiel is gebleven. Wereldwijd lag de waardering in 2020 rond de 11.0x, nagenoeg gelijk aan het niveau van 2019. In Europa blijkt hetzelfde beeld met een multiple van 10.8x in zowel 2020 als in 2019. Het waarderingsniveau in Nederland daalde van een recordhoogte in 2019 terug naar het wereldwijde gemiddelde van 11.0x in 2020.” Bosker: “interessant is dat het marktsentiment tijdens de coronacrisis door het jaar heen goed is terug te zien in het waarderingsniveau per kwartaal. Een sterke daling in Q2 van 2020 (ten tijde van de eerste corona golf), gevolgd door een opleving in Q3 (zomerperiode), eindigend met een daling van prijsniveaus in Q4. De schommelingen in waarderingsniveaus zijn echter opvallend klein in vergelijking met de totale impact die het coronavirus heeft op onze maatschappij”. 

Contact

Voor nadere informatie: Jolanda Peek, telefoon (020) 656 8781