KPMG en VU Amsterdam bundelen hun krachten om het gebruik van kunstmatige intelligentie in het controleproces verder te brengen. “Het doel van het project is te komen tot een wiskundig kader dat ons kan helpen bij getrouwere aannames over bewijsvoering en besluitvorming bij onzekerheden die wij bij de controle tegenkomen”, zegt John Kamphuis, partner bij KPMG en verantwoordelijk voor audit-innovatie. Kamphuis: “AI-technieken hebben al een belangrijke bijdrage geleverd aan onze controleprocessen. Bijvoorbeeld door het markeren van boekingen met trefwoorden van twijfelachtige aard, van boekingen uit onbevoegde bronnen of het herkennen van een ongewoon hoog aantal journaalposten. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de wijze waarop kunstmatige intelligentie kan bijdragen aan de beoordeling van de jaarrekening als geheel. Onze verwachting is dat wij met het project de toepasbaarheid van algoritmen in de audit naar een volgend niveau tillen.”

Niet-klassieke logica's als basis

Het project vindt zijn oorsprong in het werk van Prof. Dr. Alessandra Palmigiano van de VU School of Business and Economics. Zij doet onderzoek naar niet-klassieke logica's om verschillende vormen van 'sociaal gedrag' te kunnen verklaren. Kamphuis: “Dit samenwerkingsverband biedt de mogelijkheid de potentie van kunstmatige intelligentie verder te onderzoeken. Het betekent dat we zowel meer en diepere inzichten kunnen genereren en dat de kwaliteit van het audit werk verder verbetert.” 

NWO-project

Het project ‘Explainable AI for Auditing’ komt voort uit het programma ‘Verantwoordelijk gebruik van kunstmatige intelligentie’ dat is opgezet door de NWO. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en KPMG. Het onderzoeksproject gaat officieel van start in het vroege voorjaar van 2021 en duurt 4 jaar.

Contact

Voor nadere informatie: Jolanda Peek, telefoon (020) 656 8781