KPMG International heeft vandaag haar wereldwijde doelstellingen gepresenteerd op het gebied van ESG (Environment, Social & Governance). Het rapport geeft richting aan de wijze waarop KPMG duurzame groei gaat realiseren en laat zien hoe de organisatie daar transparant over communiceert. In het rapport worden doelstellingen en resultaten gedeeld op vier dimensies: People, Planet, Prosperity en Governance. 

People

KPMG wil een inclusieve organisatie zijn en vandaag presenteert KPMG hoe de organisatie dit wil bereiken. Daartoe heeft KPMG in Nederland recent een ‘unbiased’ recruitment proces ingericht en is de ‘gender pay gap’ vrijwel afwezig. Binnen het internationale netwerk wordt er een actieve dialoog gevoerd om KPMG nog inclusiever te maken. 

Planet

In 2030 is KPMG wereldwijd CO2-neutraal. Dit gaat KPMG bereiken door de uitstoot van broeikasgassen met 50% te verminderen ten opzichte van 2019 , 100% gebruik te maken van duurzame energie en de emissies die niet gereduceerd kunnen worden volledig te compenseren.

Prosperity

Het bijdragen aan brede welvaart in de maatschappij is een belangrijk gegeven geworden voor het bedrijfsleven. KPMG werkt wereldwijd nauw samen met UNESCO en andere organisaties op het gebied van educatie. In Nederland is KPMG al 5 jaar de enige partij die studiebeurzen beschikbaar stelt aan mbo-scholieren. Deze en vele andere activiteiten in het onderwijs moeten bijdragen aan de aanpak van de ‘leercrisis’ die is ontstaan door de Corona-pandemie.

Governance

KPMG is een voorvechter van het rapporteren en waarderen van ESG onderwerpen bij bedrijven. Al langer is bekend dat de waarde van bedrijven niet meer alleen uitgedrukt kan worden in financiële data. Daarom zetten wij ons op verschillende niveaus in voor meer uniformiteit in hoe bedrijven rapporteren over hun impact op mens, milieu en maatschappij. Dit doen we bij de WEF IBC, IIRC, TCFD, SASB en de Corporate reporting dialogue.

Nadenken over bestaansrecht

CEO Stephanie Hottenhuis van KPMG Nederland reageert: “De coronacrisis heeft veel bedrijven er toe aangezet om opnieuw na te denken over hun bestaansrecht, hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en de diversiteit en inclusiviteit van hun organisatie. Door de rol die KPMG in de maatschappij vervult, staan deze onderwerpen ook bij ons bovenaan de agenda. Het is een bijzonder voorrecht om samen te mogen werken met veel mondiale en lokale organisaties, groot en klein. Organisaties die zich stuk voor stuk inzetten om de problemen van nu aan te pakken. Samen kunnen wij hierbij echt een verschil maken en het vandaag gepresenteerde KPMG Impact plan maakt dit concreet en transparant.”