close
Share with your friends
  • Covid-crisis leidt tot veranderende marktvraag; impact relatief beperkt 
  • Omzet stijgt met 3,6%, winst daalt licht met 3,7%. Marktpositie verbeterd in de financiële dienstverlening, gezondheidszorg, mobiliteit, duurzaamheid & klimaat
  • Digitale oplossingen groeien het hardst, mede dankzij versterking van de tech-partnerships 
  • Kwaliteit van de audit verder verbeterd door voortdurende focus en verdere investeringen 
  • Diversiteit verder versterkt met hogere instroom van vrouwen

Stephanie Hottenhuis, CEO KPMG NV: “Wij zijn trots op de inzet van onze mensen waardoor KPMG haar marktpositie in dit uitdagende jaar verder heeft verbeterd. Wij mogen impactvolle opdrachten uitvoeren, een teken van onze maatschappelijke relevantie. Audit kwaliteit blijft topprioriteit en is het afgelopen jaar verder verbeterd. We vinden alle vormen van diversiteit, inclusief culturele diversiteit, zeer belangrijk. Met 68 nationaliteiten wil KPMG een thuis zijn voor iedereen.”

Robuust resultaat

Ondanks de Covid-crisis presteerde KPMG NV in het afgelopen boekjaar1 robuust en groeide de omzet met 3,6% tot € 550 miljoen. De omzet van Assurance groeide met 4,5% en van Advisory met 1,2%. De winst voor belasting daalde met 3,7% tot € 61,7 miljoen. Deze winstdaling kwam door een afgenomen marktvraag bij een stabiele personele bezetting, in combinatie met een stevig operationeel kostenbesparingsprogramma. Daarnaast hebben we een eenmalige afschrijving doorgevoerd op digitale activa waarvan de marktpotentie door de Covid-crisis is afgenomen.

Vraag vanuit markt veranderd

Het afgelopen boekjaar was er een van twee gezichten: het eerste halfjaar met hoge groei vóór Covid en het tweede halfjaar met relatief lage groei, waarin de verbinding met onze mensen, onze klanten en de wereld om ons heen centraal stond. De Covid-crisis daagde ons uit om het beste uit onszelf te halen om, ook in deze tijden, verder te werken aan de transformatie naar de digitale wereld.

De impact van Covid op de economie heeft de vraag naar de dienstverlening van KPMG veranderd. De sales van digitale oplossingen groeide in het afgelopen jaar het hardst, mede dankzij de uitbreiding van samenwerkingen met tech-bedrijven. Verder heeft KPMG haar positie verstrekt in de financiële dienstverlening, de gezondheidszorg, mobiliteit, duurzaamheid en klimaat. Ook is geïnvesteerd in supply chain management en procurement proposities in reactie op de veranderende marktvraag. 

Mens en maatschappij op de agenda

In het afgelopen jaar stond het welzijn en behoud van onze mensen voorop. Onze diversiteit is verder versterkt, onder meer doordat de instroom van vrouwen in twee jaar tijd steeg van 37% naar 44%. De Covid-crisis was voor onze collega’s aanleiding om, bijvoorbeeld, NGOs en startups bij te staan in het omgaan met de gevolgen ervan. Mede door deze inzet steeg het aantal pro-bono uren sterk.

1Het afgelopen boekjaar van KPMG liep van 1 oktober 2019 tot en met 30 september 2020

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willem Bonekamp, (020) 656 8527.