close
Share with your friends

De Sustainability Accounting Standards Board (SASB) heeft Mark Vaessen van KPMG benoemd in het bestuur. De SASB is een onafhankelijke organisatie die standaarden vaststelt voor de verslaglegging van niet-financiële prestaties van ondernemingen. Hierdoor zijn aandeelhouders en andere belanghebbenden in staat zijn op éénduidige wijze de duurzaamheid van de bedrijfsvoering te beoordelen. Mark Vaessen is sinds 1999 partner bij de controlepraktijk van KPMG en is wereldwijd voorzitter van KPMG's Better Business Reporting Network. Daarnaast is hij bestuurslid van twee Europese organisaties, EFRAG en Accountancy Europe, met een focus op verslaggeving door bedrijven. Van 2009 tot 2013 was Vaessen bovendien lid van de IFRS-adviesraad van de International Accounting Standards Board (IASB). "Ik ben zeer vereerd met deze benoeming”, zegt Vaessen. Vaessen: “Ik word op een cruciaal moment in staat gesteld een bijdrage te leveren aan de belangrijke ontwikkeling van een verdergaande standaardisatie van de duurzaamheidsverslaglegging door bedrijven. Wereldwijd vragen beleggers bedrijven in toenemende mate om hun prestaties op het gebied van Environment, Social & Governance (ESG) openbaar te maken. Het gebruik van de SASB-normen neemt hierbij in hoog tempo toe. Ik verwacht dat mijn ervaring met het ontwikkelen van wereldwijde verslaggevingsstandaarden en mijn internationale achtergrond een extra dimensie zullen geven aan het werk van de SASB.”

Contact

Voor nadere informatie: Andy Bellm, telefoon (020) 656 7039