close
Share with your friends

KPMG: “Hervormingen moeten Duitsland aantrekkelijk houden voor buitenlandse dochters”

Hervormingen moeten Duitsland aantrekkelijk houden

Internationaal opererende ondernemingen voelen zich comfortabel met hun aanwezigheid in Duitsland.

Gerelateerde content

KPMG: “Hervormingen moeten Duitsland aantrekkelijk houden voor buitenlandse dochters”

Ondanks de zeer gematigde groei van de Duitse economie, de geopolitieke onzekerheid, de toenemende spanningen tussen landen en signalen die duiden op een naderende recessie blijft Duitsland voor veel bedrijven een land met veel technologische en economische potentie.

Uit het onderzoek Business Destination Germany 2020 van KPMG blijkt dat bijna 70% van de internationaal opererende ondernemingen met een dochter in Duitsland zich comfortabel tot zeer comfortabel voelt bij de huidige economische staat van het land. En nog eens 70% heeft er veel vertrouwen in dat het ondernemingsklimaat ook de komende drie jaar aantrekkelijk zal blijven. Het onderzoek is uitgevoerd onder bijna 350 bestuurders van dochterondernemingen in Duitsland.

“Het vertrouwen van internationaal opererende ondernemingen met een dochter in de Bondsrepubliek blijft dan ook onverminderd groot”, constateert Hans Peter van der Horst, partner bij KPMG, die ondernemingen begeleidt bij vestiging in Duitsland.

Van der Horst: “Buitenlandse bedrijven zijn bovendien van groot belang voor de Duitse economie. Duitsland telt op dit moment meer dan 36.000 internationale bedrijven die goed zijn voor bijna 25% van de totale omzet van de Duitse industrie. De Duitse dochterondernemingen zijn goed voor iets meer dan 30% van de totale omzet van hun moederbedrijven. Maar ondanks het vertrouwen zijn volgens de bedrijven wel een aantal veranderingen noodzakelijk om het Duitse ondernemingsklimaat aantrekkelijk te houden.”

Hoge arbeidsproductiviteit en levensstandaard

Het onderzoek van KPMG geeft een beeld van de huidige sterkten en zwakten van het Duitse ondernemingsklimaat. Van der Horst: “De bedrijven roemen Duitsland met name om de centrale ligging in het hart van Europa. Bijna 70% van de onderzochte bedrijven kiest Duitsland vooral als ‘hub’ voor de andere Duitstalige landen. Bijna de helft beschouwt de vestiging in Duitsland als  het Europese hoofdkantoor.

Naast het geografische belang is Duitsland met name populair als bedrijfslocatie vanwege vier essentiële  locatiefactoren. Van de onderzochte ondernemingen ziet 75% Duitsland als een van de vijf beste landen in de Europese Unie als het gaat om arbeidsproductiviteit. Ook de hoge levensstandaard (80%), de openbare veiligheid (75%) en politieke stabiliteit (73%) gooien hoge ogen. De sterkste economische regio's trekken ook duidelijk de meeste investeerders aan. Internationale bedrijven kiezen met name Beieren als toekomstige investeringslocatie (31%). Noord-Rijnland-Westfalen (27%), Baden-Württemberg (20%) en Hessen (16%) volgen op de voet.

De voormalige Oost-Duitse deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren, Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen zijn duidelijk veel minder in trek. Toch loont het om ook de regio's in voormalig Oost-Duitsland in de gaten houden. Deze deelstaten beschikken in het algemeen over aanzienlijke subsidieregelingen, vooral als buitenlandse bedrijven bereid zijn te investeren in nieuwe technologieën, in duurzaamheid en in het behoud van het milieu.”

Hervormingen noodzakelijk

Om Duitsland aantrekkelijk te houden is volgens de bedrijven de komende jaren echter wel een aantal hervormingen essentieel. Slechts de helft van de onderzochte bedrijven vindt dat de kwaliteit van de Duitse infrastructuur hoog is en bij de beste vijf binnen de Europese Unie behoort. In 2018 was dit nog zo’n 80%.

Van der Horst: “Ingrijpender uitdagingen om Duitsland aantrekkelijk te houden liggen echter op het fiscale vlak. Hierbij gaat het concreet om het belastingniveau en de complexiteit van het Duitse belastingstelsel. Minder dan 20% van de onderzochte bedrijven beschouwt Duitsland wat dit betreft als een top vijf land binnen de Europese Unie, terwijl dit in 2018 nog 27% was. En ook qua beschikbaarheid van geschoolde werknemers scoort Duitsland matig.  Slechts 25% van de ondernemingen dicht Duitsland een plaats toe in de top vijf van Europa. In 2018 was dit nog 44%.

En als het gaat om digitalisering en innovatie vindt iets meer dan de helft van de bedrijven dat Duitsland in de Europese Unie een vooruitstrevende positie inneemt. Hoewel deze score niet geweldig is, is het resultaat toch enigszins bemoedigend. Zeker gezien het feit dat Duitse economische instituten met grote regelmaat kritiek uiten op het tempo waarin Duitsland nieuwe technologieën omarmt. Het staat echter als paal boven water dat een economie die in hoge mate afhankelijk is van de industrie veel meer zou kunnen profiteren van de mogelijkheden die de digitalisering biedt.”

Meer informatie

Neem contact op met Andy Bellm, (020) 656 7039.

Lees het onderzoek.

© 2021 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)