close
Share with your friends

KPMG: "Verzekeraar vindt steeds meer balans tussen rendement en risico"

Verzekeraars generen steeds meer vrij kapitaal

Europese verzekeraars vinden steeds mee balans tussen rendement en risico. Voor verzekeraars is de solvabiliteitspositie de belangrijkste financiële maatstaf. Een overschot aan solvabiliteit, het vrijekapitaal, betekent dat er dividendbetalingen kunnen worden gedaan.

Gerelateerde content

Het genereren van dit vrije kapitaal is een spel wat verzekeraars steeds beter blijken te beheersen, zo blijkt uit jaarlijks onderzoek van KPMG onder grote Europese verzekeraars.

"Alle onderzochte verzekeraars rapporteren over hun solvabiliteit aan hun toezichthouder en andere stakeholders volgens de regels van het Europese Solvency II raamwerk", constateert Jeroen van Wageningen, partner bij KPMG en deskundige op het gebied van Solvency II.

Van Wageningen: "Kapitaalgeneratie staat bij verzekeraars dan ook steeds hoger op de agenda als nieuw winstbegrip. Hoe meer vrij beschikbaar kapitaal de verzekeraars kunnen genereren, hoe meer mogelijkheden zij hebben voor het uitkeren van dividend of het doen van grote investeringen. Hadden verzekeraars vorig jaar nog beperkt inzicht in de toekomstige winstbronnen, dit jaar zien wij duidelijk een opwaartse trend zit in de hoeveelheid vrij kapitaal die verzekeraars genereren. Dat betekent dat de bedrijven de balans tussen risico en rendement steeds beter weten te vinden. In de Nederlandse verzekeringsmarkt die steeds meer consolideert, wordt het generen van vrij kapitaal steeds belangrijker om niet ongevraagd in een overnamespel terecht te komen. De recente overname van Vivat door Athora en NN group is hiervan een goed voorbeeld."

Verbeteren van de solvabiliteitspositie

Het onderzoek van KPMG is met name gericht op grote Europese verzekeraars. Van Wageningen: "Maar ook kleine verzekeraars zoeken naar mogelijkheden om hun solvabiliteitspositie te verbeteren. Een verzekeraar heeft een hele waaier aan strategische opties om dat te bereiken. Veel gebruikte maatregelen zijn bijvoorbeeld: het introduceren van nieuwe producten, het optimaliseren van de beleggingen, het aantrekken of afstoten van bepaalde portefeuilles, of het outsourcen van activiteiten. Voor elk van deze maatregelen moet een verzekeraar zich afvragen of dit op de korte termijn leidt tot meer solvabiliteit, of dat het juist op de lange termijn effectief is. Een bekend voorbeeld is het de-risken van een beleggingen van een verzekeraar in problemen. Op korte termijn leidt dat tot een stijging van de solvabiliteit, maar op lange termijn wordt er juist weinig vrij kapitaal gegenereerd omdat de beleggingsrendementen laag zullen zijn. Ons onderzoek toont aan dat verzekeraars afgelopen jaar duurzaam meer vrij kapitaal hebben weten te genereren dan in de jaren daarvoor. Dat laat zien dat zij steeds beter in staat zijn om het risico en rendement van bepaalde maatregelen af te wegen, en daarin de juiste keuzes te maken."

Steeds meer communicatie

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat veel verzekeraars ook het belang van communicatie over kapitaalgeneratie onderkennen. Ruim 80% rapporteert extern over kapitaalgeneratie aan analisten. Van Wageningen: "Maar het is niet alleen voor de buitenwereld belangrijk. Ook voor interne besluitvorming over strategische onderwerpen neemt het belang van kapitaalgeneratie toe. Je kunt een euro kapitaal immers maar één keer besteden. Dan is het belangrijk om goed zicht te hebben op welke manier deze euro het meeste rendement oplevert. Zo kan een verzekeraar het kapitaal inzetten om meer beleggingsrendement na te streven, of meer polissen verkopen. In beide gevallen moet je als verzekeraar de afweging maken tussen het kapitaal dat je moet investeren en het kapitaal dat het in de toekomst gaat opleveren. En wanneer het dat gaat opleveren. Zeker in een consoliderende markt is een goede afweging essentieel voor een gezonde toekomst."

Neem voor meer informatie contact op met Andy Bellm, mediavoorlichter, (020) 656 7039.

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)