close
Share with your friends

KPMG N.V. jaarcijfers: sterke omzetstijging en verbetering kwaliteit

Sterke omzetstijging en verbetering kwaliteit

Gerelateerde content

  • De omzet en overige inkomsten stijgen met 9,3% tot EUR 530 miljoen
  • Investeringen in audittechnologie stijgen met 46%
  • Het aantal medewerkers groeit met 8% naar 3.563 fte

De omzet en overige inkomsten van accountants- en adviesorganisatie KPMG Nederland zijn in het afgelopen boekjaar met 9,3% gestegen tot EUR 530 miljoen. De omzet van Assurance groeide met 7,5% tot EUR 295 miljoen en de omzet van Advisory nam met 11,8% toe tot EUR 214 miljoen. De winst voor belasting steeg met 2,7% tot EUR 64,1 miljoen.

Stephanie Hottenhuis, CEO van KPMG Nederland: “Ik ben tevreden met de groei die wij het afgelopen boekjaar hebben behaald. Maar nog belangrijker is het toenemende vertrouwen dat onze Audit-opdrachtgevers en -klanten hebben in onze expertise. Dit zien wij onder andere terug in de aanhoudend hoge klanttevredenheid.”

Kwaliteit Audit verbeterd

De focus op kwaliteitsverbetering in de Audit vertaalde zich het afgelopen jaar in betere resultaten van interne inspecties (75% voldoende tegenover 68% in boekjaar 2018). “Hoewel wij blij zijn met deze stap voorwaarts, dagen wij onszelf tegelijkertijd uit om verder te verbeteren”, aldus Hottenhuis.

“Wanneer wij fouten ontdekken, blijven wij zoeken naar de onderliggende oorzaken en zetten wij deze om in duurzame lessen. Daar ligt onze focus: wij hebben in het afgelopen jaar 12% meer geïnvesteerd in de ontwikkeling van onze mensen en wij implementeren een nieuw digitaal auditplatform waarmee wij de kwaliteit verder verbeteren."

Technologie & investeringen

Afgelopen jaar heeft KPMG veel geïnvesteerd in nieuwe kennis en technologische oplossingen die het bedrijf in staat stelt om geavanceerde end-to-end transformaties te kunnen bieden aan zijn klanten. Tegelijkertijd zijn ook de investeringen in nieuwe audittechnologie en tools sterk gestegen (46%). Ook is KPMG verregaande samenwerkingen aangegaan met partners. Een voorbeeld hiervan is het Digital Risk Platform dat KPMG samen met Microsoft ontwikkelt en dat een onderdeel is van de internationale investering in technologie door KPMG ter waarde van USD 5 miljard. 

Inclusie & diversiteit

Het aantal werknemers van KPMG, afkomstig uit 66 landen en met een gemiddelde leeftijd van 34 jaar, is het afgelopen jaar met 8% toegenomen. Van alle nieuwe werknemers in het afgelopen boekjaar is 41% vrouw (4% toename). Het welzijn van werknemers is toegenomen tot 72% (2018: 60%) en ook is gewerkt aan het verminderen van de werkdruk. Dit resulteerde onder meer in een afname van het aantal overwerkuren binnen de Audit voor het derde jaar op rij.

Hottenhuis: "Wij hebben weer een stap gezet naar een nog inclusievere en meer diverse organisatie. Wij zien dit als een business priority: wij formuleren doelstellingen, houden onszelf verantwoordelijk en valideren onze processen rond promotie, werving en beoordeling op genderneutraliteit."

Vooruitblik

Hottenhuis: “Het is belangrijk om stil te staan bij de resultaten van het afgelopen boekjaar, tegelijkertijd zijn wij al weer druk bezig met het tweede jaar van onze ‘Trust & Growth’-strategie. Wij blijven investeren in onze mensen, kwaliteit en technologie & innovatie, zodat KPMG met zijn kennis een betekenisvolle rol blijft spelen in de uitdagingen van onze maatschappij.”

Meer informatie

Neem contact op met Willem Bonekamp, (020) 656 8527 of per e-mail

Download het jaarverslag (pdf 4,2 MB).

© 2020 KPMG N.V., a Dutch limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)