close
Share with your friends

KPMG: “Nederlandse life sciences kan veel meer bijdragen aan wereldgezondheid”

Grotere bijdrage life sciences sector noodzakelijk

De Nederlandse life sciences sector die zich bezighoudt met onderzoek naar en de productie van geneesmiddelen en medische apparatuur kan een veel grotere bijdrage leveren aan de wereldgezondheid.

Gerelateerde content

Hoewel de sector zich op dit moment internationaal onderscheidt met hoogwaardige research en ook de Nederlandse oncologie, cardiologie, immunologie en neurologie een vooraanstaande positie innemen, levert ons land een bescheiden bijdrage aan het opsporen en genezen van ziektes.

“De sector en ook de kennis binnen de branche groeit hard”, constateert David Ikkersheim, partner bij KPMG Health. Ikkersheim: “Bovendien brengt ons land veel succesvolle startups voort die snel opschalen en nieuwe technologieën introduceren. Maar op het moment dat zij gaan groeien, verdwijnt de opgebouwde kennis veelal naar het buitenland. Voor de ontwikkeling van life sciences in Nederland is het essentieel dat de sector in staat wordt gesteld verder te groeien, waardoor ons land een grotere bijdrage kan leveren aan de wereldgezondheid.”  

Belangrijke obstakels wegnemen

KPMG constateert dat in Nederland heel veel randvoorwaarden aanwezig zijn om een ‘​​life sciences hub’ van wereldklasse te worden. “Ons onderzoek ‘Unlocking the full potential of the Dutch Life Sciences sector' maakt duidelijk waarom het Nederland toch nog niet lukt om internationaal een grotere rol te spelen”, zegt Camal Handor, partner bij KPMG’s Strategy Group.

Handor: “Een aantal belangrijke obstakels staat de verdere ontwikkeling van de Nederlandse life sciences sector duidelijk in de weg. Zo kent Nederland een complex, gefragmenteerd en relatief kleinschalig financieringslandschap, beschikken wij over weinig grote farmaceutische en biotechbedrijven, kent ons land beperkingen als het gaat om het delen en gebruiken van data en is de relatie tussen de branche en de overheid niet optimaal. Bovendien is de sector in Nederland relatief versnipperd. Betere financieringsmogelijkheden zijn in twee opzichten belangrijk, om kansrijke bedrijven voor Nederland te behouden en ‘research & development’ (R&D) op peil te houden.

Als het gaat om startups beschikt Nederland van oudsher over veel publiek en privaat geld. Dat kapitaal zoekt zijn weg in het algemeen naar pre-seed, seed en later-stage startups. Hierbij gaat het veelal om bedragen tot zo’n € 50 miljoen. Grotere investeringen, noodzakelijk voor bijvoorbeeld het klinisch kunnen testen van geneesmiddelen, worden meestal in het buitenland gevonden, vooral in de Verenigde Staten. Dat betekent dat deze bedrijven ons land verlaten en in het kielzog daarvan ook de kennis, de productie en de distributie. Het is dan ook essentieel om in Nederland te zorgen voor aantrekkelijke financieringsmogelijkheden voor de life sciences sector.”

KPMG: “Nederlandse life sciences kan veel meer bijdragen aan wereldgezondheid”

R&D-functie toekomstbestendig maken

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat R&D-omgeving waarin de bedrijven opereren wereldwijd radicaal verandert. Handor: “Bedrijven gaan steeds vaker over van het ontwikkelen van blockbuster medicijnen naar op maat gesneden geneesmiddelen en van het testen van medicijnen. Maar tegelijkertijd daalt het rendement van de investeringen die zij in R&D doen naar het nulpunt.

Om internationaal mee te kunnen blijven doen moet Nederland de R&D-functie dan ook toekomstbestendig maken. Dit vraagt om meer samenwerking in het delen en gebruik van data, het wegnemen van onnodige regelgeving en het verhogen van de overheidsinvesteringen in R&D. Die investeringen leiden niet alleen tot meer geschoolde werknemers, meer spin-offs en een betere onderzoeksinfrastructuur, maar ook tot een toename van de particuliere investeringen.”

Betere samenwerking overheid en life sciences sector

Om in het jaar 2030 een Nederlandse life sciences sector te hebben die internationaal meedoet, is het van groot belang dat de sector en de overheid beter samenwerken. Ikkersheim: “Door de academische wereld, door de overheid en door de samenleving. Alleen dan zal Nederland in staat zijn om talentvolle mensen aan te trekken en vast te houden, veelbelovende startups voor ons land te behouden en het gerenommeerde partijen aan te trekken. Voor wat betreft de relatie tussen de sector en de overheid is het essentieel dat er een voorspelbaar en zakelijk proces komt voor toegang tot de markt voor dure geneesmiddelen. Hierbij gaat het om het bepalen wat een faire prijs is voor een  product.

Daarnaast onderzoekt de overheid de mogelijkheid om door middel van dwanglicenties patenten te kunnen breken, waardoor dure geneesmiddelen goedkoper op de markt gebracht kunnen worden. Een gevolg hiervan kan zijn dat de bereidheid van bedrijven om te investeren in R&D of productieactiviteiten in Nederland minder wordt.”

Meer informatie

Neem contact op met Andy Bellm, (020) 656 7039.

Lees hier het onderzoek

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)