close
Share with your friends

KPMG en Amsterdamse tech hub TQ verlengen partnerschap

KPMG en Amsterdamse tech hub TQ verlengen partnerschap

KPMG verlengt zijn partnerschap met de Amsterdamse tech hub TQ, onderdeel van The Next Web. Naast ABN AMRO, Google en Booking.com is KPMG één van de Founding Partners van TQ.

Gerelateerde content

KPMG en Amsterdamse tech hub TQ verlengen partnerschap

Sinds de oprichting in 2016 werkt KPMG nauw samen met TQ om startups ondersteuning te bieden bij hun groei. Net als voorgaande jaren zal KPMG door middel van onder meer matchmaking events, presentaties en trainingen zijn kennis en innovatieve oplossingen delen met startups.

Daarnaast stelt KPMG zijn netwerk beschikbaar om start-ups aan grote, gevestigde bedrijven te verbinden. “Dat is een belangrijke kracht van onze samenwerking”, zegt Karina Kuperus, partner bij KPMG en Head of Innovation & Digital.

Kuperus: “Grote bedrijven zijn voor startups onmisbaar om zich te kunnen ontwikkelen, en andersom hebben grote bedrijven startups nodig om te kunnen blijven innoveren. Zo zijn wij recent een samenwerking met TQ startup Katalysis aangegaan, waarbij we een stagiair beschikbaar stellen aan deze startup. De stagiair werkt bij beide partijen om de kennis en kunde tussen corporate en startup te delen.”

Beperkte samenwerking corporate en startup

Hoewel grote ondernemingen volgens Kuperus het belang van startups onderkennen voor het innovatieve vermogen en de verbetering van de concurrentiekracht, is de weg naar samenwerking zeer diffuus en de toegankelijkheid voor startups zeer beperkt. Kuperus: “Een belangrijke kracht van startups voor gevestigde bedrijven is het feit dat zij in staat zijn de bedrijfsvoering van grote ondernemingen significant te veranderen, vaak door middel van technologie. Gevestigde bedrijven zijn in het algemeen jaloers op de creativiteit en het innoverend vermogen van startende ondernemingen.

Startups op hun beurt hebben een duidelijke behoefte aan de kennis en kunde van grote bedrijven als het gaat om het vergroten van de concurrentiepositie en het verkennen van de marktkansen, zowel nationaal als internationaal. Beide type organisaties zijn duidelijk in elkaar geïnteresseerd, staan voor elkaar open en zien de kansen in van een samenwerking. De weg naar een succesvolle samenwerking is echter nog verre van geëffend. Voor de BV Nederland is het dan ook van groot belang dat jonge ondernemers de weg naar gevestigde bedrijven beter weten te vinden en dat de gevestigde orde meer gevoel krijgt bij de innovatiekracht en de ondernemende houding en drive van jonge startups.

Een goed voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen ons Sustainability-team met startup Circular IQ. Deze startup biedt bedrijven een softwaretool die helpt bij het verzamelen en inzichtelijk maken van data over producten en materialen. Deze inzichten worden vervolgens gecombineerd met KPMG’s ‘True Value’-methodologie en circulaire economie expertise, wat resulteert in een concreet product circularity report. Hiermee worden klanten in staat gesteld producten gericht duurzaam te verbeteren en versneld de omslag te maken naar een circulaire economie.”

Toegang tot breed scala aan kennis

Vanuit dit oogpunt is de samenwerking van KPMG met TQ volgens Kuperus de afgelopen jaren goed bevallen. “Ook de startups die vanuit TQ opereren zijn tevreden over het netwerk, de kennis en de tools die wij voor hen beschikbaar stellen. Daarnaast is het een uitstekende plek om inspiratie op te doen over de laatste technologische trends om zo ook innovatie binnen KPMG te bevorderen. Wij zetten de samenwerking met alle plezier voort, zodat wij start-ups kunnen blijven ondersteunen in hun groei.”

Sophie Op den Kamp, Managing Director TQ, deelt deze visie. Op den Kamp: “Het succes van ons programma komt grotendeels tot stand door de kracht van bedrijven als KPMG. Zij hebben toegang tot een breed scala aan kennis en invloedrijke klanten die een mogelijke match vormen voor onze residents. Zo helpt KPMG onze residents aan een netwerk en expertise, en helpen startups hen op hun beurt met corporate innovatiedoelen. Die verbinding is cruciaal voor ons succes.”

Meer informatie

Neem contact op met Marieke van Heijst, (020) 656 2437 of per e-mail.

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)