close
Share with your friends

KPMG: “Nederlandse ziekenhuiszorg kan noodzakelijke vernieuwing niet inzetten”

Vereiste vernieuwing ziekenhuiszorg onmogelijk

De kosten van met name personeel in de Nederlandse ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren harder gestegen dan de omzet, waardoor de rentabiliteit verder is afgenomen. Bijna 80% zat vorig jaar onder de norm van 2,5% die de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen aanhoudt, vergeleken met zo’n 55% in 2014.

Gerelateerde content

Daarnaast dalen de investeringen van zowel UMC’s als topklinische en algemene ziekenhuizen ieder jaar met 7% en kwamen vorig jaar uit op circa € 1,6 miljard. Naast de financiële druk is er aanhoudende druk op de operationele processen door het toenemende personeelstekort. Het Hoofdlijnenakkoord zorgt er voor dat ziekenhuizen tot 2022 geconfronteerd worden met een geschatte ombuiging van volumes ter waarde van  € 1,8 miljard om de nullijn van het Hoofdlijnenakkoord te realiseren. KPMG verwacht dat de financiële en operationele druk op ziekenhuizen daardoor steeds verder zal toenemen.

KPMG: “Nederlandse ziekenhuiszorg kan noodzakelijke vernieuwing niet inzetten”

Geld voor digitalisering ontbreekt

“Ziekenhuizen kunnen de noodzakelijke ombuiging als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord vooral realiseren door de mogelijkheden die technologie biedt zo goed mogelijk te benutten”, zegt Anna van Poucke, partner bij KPMG en sectorleider Health.

Van Poucke: “Dit vraagt om forse investeringen in digitalisering. Zorginnovatie maakt het mogelijk om de zorg naar de 1e lijn of naar huis te verplaatsen. Maar het geld om de noodzakelijke digitaliseringsslag te maken is er niet. Door het beperkte (operationeel) resultaat van ziekenhuizen is er weinig geld beschikbaar voor investeringen of het aantrekken van financiering. De financiering van nieuwe technologie is om drie redenen uitdagend.

Ten eerste hebben ziekenhuizen een beperkte financiële ruimte voor additionele aflossingen en rente betalingen. Ten tweede: zorginnovaties bevinden zich aan de beginfase van ontwikkelingen. De traditionele financiers van de sector (banken) zijn terughoudend met financieren gegeven de hogere technologische risico’s. Ten derde is vaak onduidelijk hoe de businesscase eruit ziet voor zorginnovaties.” 

Ombuiging van € 1,8 miljard uitdagend maar niet onmogelijk

Om het Hoofdlijnenakkoord te realiseren is een jaarlijkse ombuiging van circa 2% aan omzet nodig, uitgaande van een door het CPB geraamde groei van de omzet van  3%. Van Poucke: “Er wordt door veel ziekenhuizen naar allerlei manieren gezocht om praktisch invulling te geven aan de noodzakelijke ombuigingen als gevolg van het Hoofdlijnenakkoord. En naar oplossingen voor de operationele uitdagingen die veroorzaakt worden door de personeelstekorten.

We zien ziekenhuizen steeds vaker worstelen met deze problemen. Een ombuiging van deze omvang is voor veel ziekenhuizen een hele uitdaging. Lukt dat niet, dan voorzien we dat het behalen van de benodigde ombuiging vanuit het Hoofdlijnenakkoord in gevaar komt en dat we met elkaar niet in staat zijn de stijging van de totale kosten van de zorg in de hand te houden. Voorbeelden zoals Bernhoven in Nederland en Clalit in Israël laten zien dat er veel mogelijk is. Ondanks de goede voorbeelden zijn de huidige initiatieven in Nederland te versnipperd om het Hoofdlijnenakkoord te realiseren.”

Integrale aanpak nodig om Hoofdlijnenakkoord te realiseren

Het anders organiseren van de zorg is onontkoombaar. Van Poucke: “Het afgelopen jaar hebben we  twee onwenselijke situaties meegemaakt: ten eerste het ongecontroleerde faillissement van de MC groep. Ten tweede het ongelijke speelveld dat is ontstaan door de subsidiering van Pantein vanuit VWS. Dat moet anders. Diverse voorbeelden in binnen- en buitenland laten zien dat er veel mogelijk is binnen het huidige systeem.

De oplossingen voor de toekomst moeten met name gezocht worden in andere manieren van werken om binnen en buiten het ziekenhuis schaarse mensen en middelen optimaal te benutten. Meer regie op de transitie, meer decentrale initiatieven en meer ruimte voor investeringen in digitale oplossingen zijn nodig om de noodzakelijke veranderingen te realiseren.”

Meer informatie

Neem contact op met Andy Bellm.

Lees het onderzoek Ombuigen of barsten.

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)