close
Share with your friends

Bestuurswissel bij KPMG NV

Bestuurswissel bij KPMG NV

Rob Fijneman verlaat de Raad van Bestuur van KPMG NV om terug te keren naar de Assurance praktijk, een strategisch gebied voor KPMG.

Willem Bonekamp

Woordvoerder

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

De afgelopen jaren heeft KPMG een belangrijke transitie doorgemaakt waarin digitalisering en kwaliteitsverbetering centraal stonden. Rob en zijn team hebben daaraan bijgedragen met een gezonde en toekomstgerichte Advisory praktijk, waarin, met een duidelijke strategie, versnelling van de groei is gerealiseerd. Daarnaast vervulde Rob in 2017-18 de rol van interim-CEO. Wij danken hem voor zijn grote inzet en betekenis die hij heeft gehad in de Raad van Bestuur van KPMG N.V. 

Rob kiest er voor, na 5 intensieve bestuursjaren, per 1 oktober 2019 aan de slag te gaan in het werkgebied Technology Assurance binnen KPMG.  Hij zal zich richten op het Corporate Clients segment, vernieuwingen in de Technology praktijk en op Assurance op algoritmen. Daarnaast blijft hij als deeltijd hoogleraar verbonden aan Tilburg School of Economics and Management en TIAS Business School. Edwin Herrie neemt de rol van Head of Advisory tijdelijk waar. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de bestuurstaken ten aanzien van Advisory door Stephanie Hottenhuis worden overgenomen als bestuurder van KPMG N.V. en beleidsbepaler van KPMG Accountants N.V. tot de definitieve invulling van de vacante Advisory positie in de Raad van Bestuur van KPMG N.V.. 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)