close
Share with your friends

KPMG: "Omarming van innovatie zorgt voor kloof in wereldwijde bouwsector”

Omarming van innovatie zorgt voor kloof in bouwsector

Wereldwijd ontstaat een aanzienlijke kloof tussen bedrijven die in de bouw- en constructiesector voorop lopen in de adoptie van innovatie en nieuwe technologieën en bedrijven die volgen of zelfs achterlopen.

Gerelateerde content

KPMG: "Omarming van innovatie zorgt voor kloof in wereldwijde bouwsector”

Slechts 20% van de ondernemingen in de branche lijkt qua technologie voorbereid op de toekomst en is actief bezig om technologieveranderingen in de bedrijfsvoering op te vangen. Zij investeren niet alleen in nieuwe technologieën, maar passen de bedrijfscultuur en manier van werken daarbij aan.

Dit blijkt uit de Global Construction Survey 2019 van KPMG, een internationaal onderzoek onder ruim tweehonderd bestuurders in de bouw- en constructiewereld naar de vraag hoe toekomstbestendig de ondernemingen zijn. Deze ondernemingen introduceren bovendien nieuwe kennis en vaardigheden binnen de organisatie en passen het bestuur en het toezicht aan op de eisen van morgen. De overige bedrijven in de branche volgen (60%) of lopen zelfs achter op de bedrijven die voorop lopen met innovatie (20%).

"Sinds ons onderzoek met focus op technologische ontwikkeling van 2017 hebben de bedrijven in de sector hun houding ten opzichte van nieuwe technologieën aanzienlijk veranderd”, zegt Sander Grünewald, verantwoordelijk voor de adviesdienstverlening op het gebied van de bouw- en vastgoedmarkt bij KPMG.

Grünewald: "Twee jaar geleden investeerde een beperkt aantal bedrijven in technologie en nog minder ondernemingen profiteerden daarvan. Nu zien we dat sommige bedrijven heel hard zijn gaan lopen en dat het contrast tussen de leiders in de industrie en de rest groot wordt. De 20% van de bedrijven die achterlopen staan voor de cruciale uitdaging digitaal te gaan, hun winstgevendheid te verbeteren en de vraag rondom toekomstbestendigheid en continuïteit te pareren.

De combinatie van tekorten op de arbeidsmarkten, gelijkblijvende of afnemende productiviteit, stijgende materiaalkosten en ontwikkelen bij de concurrentie dwingen deze bedrijven om de stap naar innovatie met de inzet van nieuwe technologie te maken.’’ 

Voorop in governance en verbeterde projectbeheersing

Een belangrijke eigenschap van de bedrijven die op het gebied van innovatie voorop lopen is volgens Grünewald dat zij investeren om het systeem van interne controles en procesbeheersing te verbeteren door technologie toe te passen.

Grünewald: “Bijna 70% van de bedrijven beschikt over geïntegreerde projectmanagementsystemen waarmee zij de effectiviteit van hun belangrijkste processen en controles kunnen toetsen door real time projectdata optimaal in te zetten. Het is niet verwonderlijk dat deze bedrijven beter presteren. Tweederde van deze bedrijven geeft aan dat 90% van de bouwprojecten die zij uitvoeren binnen de planning wordt afgerond. Van de ondernemingen die vooral volgen als het om innovatie gaat claimt iets meer dan 10%  een dergelijke succesvolle afronding.”

Innovatie door technologie-investeringen

Investeringen in innovatie en technologie kunnen bedrijven in de branche veel tastbaar voordeel opleveren. Dit blijkt uit het onderzoek maar is ook wat we in Nederland zien. Grünewald: “Ook in Nederland zien we een enorme investering door de bouwbedrijven in innovatie, cultuur en verkenning van nieuwe bedrijfsmodellen. Slimmer en  duurzamer ontwerpen, inzetten van technologie rondom projectbeheersing,  organiseren van hogere productiviteit en tegelijkertijd innovatie in kwaliteit en veiligere werkplekken zijn hier resultaten van.

Uit het onderzoek blijkt dat ruim 80% van de meest innovatieve bedrijven experimenteert met nieuwe technologieën in pilotprojecten om deze voordelen te kunnen realiseren. Zo’n 70% heeft de verantwoordelijkheid voor innovatie in de Raad van Bestuur belegd en kent een team van mensen dat zich continue bezig houdt met de toepassing van innovatie. Een overgrote meerderheid heeft bovendien een technologievisie verankert in de strategie en breed in de organisatie gecommuniceerd. En in tegenstelling tot de bedrijven die zich niet in de kopgroep bevinden, zijn de ondernemingen veel actiever om actief nieuw talent te werven met specifieke technologische vaardigheden en een innovatieve mind-set.” 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Andy Bellm, (020) 656 7039.

Kijk ook op onze pagina voor de bouwsector.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)