close
Share with your friends

KPMG: “Zorg moet meer ruimte creëren voor technologische vernieuwing”

Technologische vernieuwing noodzakelijk in zorg

De zorg moet meer ruimte creëren om technologische vernieuwing mogelijk te maken. Zonder een verregaande inzet van de technologie is Nederland niet in staat om te voldoen aan de toekomstige gezondheidsbehoeften van een bevolking die steeds ouder wordt en steeds hogere verwachtingen heeft van de zorg.

Gerelateerde content

KPMG: “Zorg moet meer ruimte creëren voor technologische vernieuwing”

“De fundamentele uitdaging in Nederland is hoe op een duurzame manier toegankelijke zorg van hoge kwaliteit kan worden geleverd aan de mensen die deze zorg nodig hebben, op de juiste plaats en de juiste tijd met de juiste mate van interventie”, zegt Anna van Poucke, partner van KPMG Health.

Van Poucke: “Oplossingen die in het verleden goed hebben gewerkt, zoals het verkorten van de verblijfsduur en het verhogen van de arbeidsproductiviteit, zijn niet langer voldoende om de huidige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Nieuwe technologieën, diensten en bedrijfsmodellen bieden de mogelijkheid om de vraag naar zorg, het gebruik en het beschikbare aanbod te beïnvloeden.

Het is hierbij van groot belang te komen tot een nieuw kader dat richting geeft aan innovatie en vernieuwing in de totale zorgketen ondersteunt. Het moet de ontwikkeling en uitwerking van nieuwe ideeën mogelijk maken en de sector in staat stellen te experimenteren met opkomende technologieën die uiteindelijk leiden tot nieuwe zorgoplossingen.”

Healthcare Reimagined

In het rapport Healthcare Reimagined schetst KPMG de invloed die de huidige technologische ontwikkelingen op de korte, middellange en lange termijn zullen hebben op de zorgverlening in Nederland.

Van Poucke: “Feit is dat de bevolking vergrijst en dat het aantal mensen met een chronische ziekte toeneemt. Maar tegelijkertijd zien we verkeerde diagnoses, onjuiste en overbehandeling van patiënten en onnodige testen. Er is een gebrek aan transparantie en patiënten leven in de veronderstelling dat iedere aandoening behandeld kan worden.

Zorginstellingen hebben moeite om de juiste klinische informatie van patiënten te achterhalen en laten overgekwalificeerd personeel basishandelingen verrichten. Er zijn dan ook grote voordelen te behalen, niet alleen op het gebied van een meer op maat gesneden en innovatieve behandelingen. Maar bijvoorbeeld ook met het realiseren van een meer hybride personeelsbestand, waardoor robots basishandelingen overnemen.”

Patiënt als consument

De patiënt heeft de wens om meer controle en regie uit te oefenen om het eigen zorgproces te bevorderen. “Hij zal proberen de behandeling en verwijzingen te begrijpen en te beïnvloeden”, zegt Hylke Kingma van KPMG Health.

Kingma: “De consument wil op verschillende manieren betrokken worden bij het proces. Patiënten vragen zorgverleners nu al steeds vaker om toegang tot de eigen medische dossiers. Zorgverleners zullen zich steeds meer gaan inspannen om deze informatie te ontsluiten. De lang gekoesterde opvatting dat zorgaanbieders eigenaar van het patiëntendossier zijn is langzaam aan het veranderen. De consument eist controle over zijn gezondheidsinformatie.

Het aanbod van zorg wordt op dit moment gekenmerkt door versnippering. Het streven naar een optimale verhouding tussen concentratie en spreiding van zorg zal de versnippering alleen maar aanjagen.”

Met technologie naar betere zorg

Alleen fundamentele stappen in regionale samenwerking en de inzet van technologie kunnen volgens Kingma voorkomen dat de zorg steeds verder dichtslibt. Kingma: “Ondanks alle onzekerheden moeten we veel sneller naar digitalisering van zorg. De technologie is ook al beschikbaar.

In ons rapport noemen we veel concrete voorbeelden, zowel in Nederland als daarbuiten, waar technologie nu al wordt ingezet om beter samen te werken. Met en voor de patiënt en burger. Het is niet meer een technologie-probleem. Het gaat nu om het maken van de juiste keuzes en in samenwerking starten met de warme transformatie naar betere zorg.”

Meer informatie

Neem contact op met Andy Bellm, (020) 656 7039.

Lees onze whitepaper Healthcare Reimagined.

Onze dienstverlening voor de gezondheidszorg.

 

© 2020 KPMG N.V., registered with the trade register in the Netherlands under number 34153857, is a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. All rights reserved. KPMG International Cooperative ('KPMG International') is a Swiss entity. Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)