close
Share with your friends

KPMG: “Nederland best voorbereid op komst zelfrijdende auto”

Nederland voorbereid op komst zelfrijdende auto

Nederland is wereldwijd het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Deze hoge positie dankt Nederland vooral aan de aanwezigheid van een goed onderhouden wegennet, de kwaliteit van de digitale infrastructuur en een overheidsbeleid dat het grootschalig testen van zelfrijdende auto’s en vrachtwagens mogelijk maakt.

Gerelateerde content

Nederland best voorbereid op komst zelfrijdende auto

Dit blijkt uit de KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index 2019, een analyse van de landen die op dit moment het best voorbereid zijn op een grootschalige komst van de zelfrijdende auto. Het onderzoek geeft een beeld van de voorwaarden die nodig zijn om een grootschalige introductie van de zelfrijdende auto tot een succes te maken en de landen die hieraan het best voldoen.

Voor het onderzoek zijn wereldwijd vijfentwintig landen beoordeeld op het gebied van overheidsbeleid en wetgeving, de kwaliteit van de infrastructuur, de beschikbaarheid van nieuwe technologieën en de verwachte acceptatie door de consument. Nederland wordt op de ranglijst gevolgd door Singapore, Noorwegen, de Verenigde Staten en Zweden.

Voorop in vrachtvervoer en logistieke keten

“Ons land scoort niet alleen goed als het gaat om de aanwezige infrastructuur”, zegt Sander Klous, Data & Analytics Lead bij KPMG. Klous: “Ook Nederlandse consumenten zijn bereid de zelfrijdende auto op grote schaal te omarmen. Qua overheidsbeleid en wetgeving neemt ons land een vijfde positie op de ranglijst in. Vergeleken met andere landen is Nederland ook verder met het testen van zelfrijdende voertuigen in het vrachtvervoer en de logistieke keten.

Bovendien werkt ons land nauw samen met buurlanden om met name voor het vrachtvervoer nieuwe technologie te ontwikkelen die het mogelijk maakt om op belangrijke transportroutes zoals Amsterdam - Antwerpen en Rotterdam – Ruhrgebied grote hoeveelheden chauffeurloze vrachtwagens te kunnen laten rijden. De Nederlandse overheid neemt bovendien het voortouw in het verbeteren van de veiligheid van de zelfrijdende auto en het ontwikkelen van een wettelijk raamwerk. Dat maakt het mogelijk om op de openbare weg te experimenten met zelfrijdende voertuigen.

Qua veiligheid is de overheid op dit moment bezig met de ontwikkeling van een rijbewijs voor het voertuig. Dat moet ervoor zorgen dat de chauffeurloze auto zich op de openbare weg net zo veilig en voorspelbaar voortbeweegt als een voertuig met chauffeur.”

Nederland ‘fietsland’

Vergeleken met andere landen heeft Nederland wel een aantal specifieke obstakels te nemen. “Nederland is een fietsrijk land”, zegt Stijn de Groen van KPMG Digital Advisory.

De Groen: “In stedelijke drukke gebieden zal het dus lastig zijn om te beginnen met autonoom rijden. In dit soort gebieden lijkt het dan ook verstandiger om transportstromen gescheiden te houden en zelfrijdende voertuigen niet te integreren in andere vormen van vervoer. Autonome voertuigen moeten in de steden in ieder geval gaan leiden tot schonere wegen en een efficiënter gebruik. Dat zal vooral moeten komen door de overgang van fossiele brandstoffen naar elektrisch aangedreven voertuigen.

Een aantal landen, waaronder Nederland, heeft vorig jaar bepaald dat in het jaar 2030 tenminste 30% van het aantal nieuwe voertuigen elektrisch moet zijn. Noorwegen heeft deze doelstelling nu al al bereikt. Dat is ook een belangrijke reden waarom het land vanuit het niets op een derde positie in  de index is beland.”

Maatschappelijke vruchten

Uit het onderzoek van KPMG blijkt verder dat veel overheden wereldwijd bezig zijn om zichtbaar te maken welke vruchten de maatschappij uiteindelijk gaat plukken van de zelfrijdende auto. Voor Nederland heeft KPMG recent in kaart gebracht wat de maatschappelijke voor- en nadelen van zelfrijdende auto’s zijn en hoe deze zich financieel laten vertalen in kosten en baten. Deze analyse is hier te vinden (pdf 186 kB).

KPMG: “Nederland best voorbereid op komst zelfrijdende auto”

Meer informatie

Neem contact op met Andy Bellm, (020) 656 7039.

Lees meer over mobiliteit in 2030 op onze themapagina of bezoek onze pagina voor de automotive sector.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)