Financiering van vastgoed minder belangrijk voor banken - KPMG Nederland
close
Share with your friends

KPMG: “Financiering van vastgoed minder belangrijk voor banken”

Financiering van vastgoed minder belangrijk voor banken

Het financieren van vastgoed is voor Nederlandse banken van steeds minder strategisch belang. In tegenstelling tot andere landen in Europa steken banken in Nederland minder gemakkelijk kapitaal in vastgoed. Dit blijkt uit de jaarlijkse Property Lending Barometer van KPMG naar het sentiment voor vastgoedfinanciering in veertien Europese landen.

Gerelateerde content

KPMG: “Financiering van vastgoed minder belangrijk voor banken”

“De verminderde interesse is het gevolg van wijzigingen in de regelgeving ten aanzien van kapitaalseisen”, zegt Frank Mulders van KPMG Real Estate Advisory. Mulders: “Daar komt bij dat banken in Nederland een relatief groot aandeel vastgoedfinancieringen op de balans hebben staan.”

Behoefte aan financiering groeit

Uit de Property Lending Barometer 2018 van KPMG blijkt overigens dat vastgoedinvesteringen in Nederland in de lift zitten. In de eerste zes maanden van dit jaar werd 17% meer in vastgoed geïnvesteerd ten opzichte van het eerste half jaar van 2017.

Mulders: “De vraag naar financiering zal naar verwachting dan ook blijven groeien, waardoor de totale portefeuille aan vastgoedfinancieringen in Nederland zal toenemen.” In de andere Europese landen is in de eerste zes maanden van dit jaar echter aanzienlijk minder geld gestoken in vastgoed.

In de eerste helft van 2018 waren de investeringen goed voor een bedrag van iets minder dan € 110 miljard in Europees vastgoed, een daling van 19% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2017. Het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, van oudsher de grootste markten, waren ook in de eerste zes maanden van 2018 goed voor de helft van alle investeringen.

Alternatieven

De toegenomen vraag naar financiering biedt ruimte voor alternatieve financiers. Mulders: “De onderzochte banken in Europa verwachten dat zij steeds meer concurrentie zullen ondervinden van alternatieve financiers als het gaat om vastgoedfinanciering.

In het algemeen zien de banken vooral niet-lokale commerciële banken als de belangrijkste concurrenten. Daarnaast zien de banken in de ontwikkelde landen met name private equity partijen en pensioenfondsen als belangrijke concurrenten.”

In Nederland ziet KPMG ook een toenemend aantal financiers die toetreden tot de vastgoedmarkt. Vaak betreffen dit Angelsaksische partijen (fondsen) die zich focussen op een bepaalde niche, dat kan een product zijn, maar ook een specifiek risicoprofiel.

“Om een positie op de markt te verwerven en de hogere rendementseis te rechtvaardigen zijn zij veelal bereid een groter gedeelte van de vastgoedinvestering te financieren” aldus Mulders. “Het totale volume van deze financiers is, mede door de specifieke focus die zij hanteren, echter te beperkt om het ontstane financieringsgat op te vangen”.

Herstructurering van slechte leningen

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat een aantal Europese banken nog altijd te maken heeft met niet-renderende vastgoedleningen. Mulders: “Banken kunnen op een aantal manieren omgaan met deze leningen. Herstructurering is een oplossing, maar ook beslaglegging en de verkoop van leningportefeuilles. De mate en het tempo waarin de banken hierin slagen is het grootst in West-Europa.

De onderzochte banken geven aan dat zij voor 75% van hun slechte vastgoedleningen een oplossing vinden door middel van herstucturering. Bij de onderzochte Nederlandse banken levert iets meer dan 10% van de vastgoedleningen een probleem op. Volgens de banken kan bij 70% van deze leningen met succes voor een passende oplossing worden gezorgd.”

Neem voor meer informatie contact op met Andy Bellm, (020) 656 7039.

 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)