Weinig vaart technologische vernieuwing vastgoedsector - KPMG Nederland
close
Share with your friends

KPMG: “Vastgoedsector maakt weinig vaart met technologische vernieuwing”

Weinig vaart technologische vernieuwing vastgoedsector

De wereldwijde vastgoedsector erkent het belang van technologische vernieuwing, maar zet in beperkte mate stappen om met de nieuwe technologieën aan de slag te gaan. Bij steeds meer bedrijven dringt het besef door dat zij de noodzakelijke innovatie niet zelfstandig kunnen realiseren en dat samenwerking met een PropTech startup onvermijdelijk is.

Gerelateerde content

KPMG: “Vastgoedsector maakt weinig vaart met technologische vernieuwing”

Uit het onderzoek The road to opportunity van KPMG blijkt dat nog geen 10% van de ondernemingen in de sector vindt dat zij zelf voorop lopen als het gaat om technologische innovatie. Ruim 90% vindt het dan ook onvermijdelijk dat zij gaan samenwerken met PropTech startups om zich aan te kunnen passen aan het veranderende landschap waarin zij opereren. Eén op de drie bedrijven geeft aan op dit moment al te investeren in een startup of dat op korte termijn van plan te zijn.

Grote verschillen tussen incumbents en PropTechs

“Naast de inbreng van talentvolle werknemers, nieuwe ideeën en nieuwe technologieën zien de bestaande spelers in de vastgoedsector de ongecompliceerdheid van Proptech startups als belangrijke drijfveer om mee samen te werken”, zegt Sander Grünewald, bij KPMG verantwoordelijk voor de vastgoedadviespraktijk.

Grünewald: “PropTechs worden niet gehinderd door verouderde infrastructuren, hebben vaak minder last van regelgeving en dragen natuurlijk een hele andere cultuur met zich mee. Een succesvolle samenwerking met PropTech startups vereist echter dat beide partijen de verschillen die er zijn respecteren en zich aanpassen aan elkaar zonder geweld te doen aan hun bedrijfsprincipes.

Voor een succesvolle samenwerking moet nog wel een aantal hobbels genomen worden. Er bestaan grote verschillen tussen de kansen die startups in de markt zien en de huidige behoefte van de vastgoedondernemingen. Het is van groot belang dat zij op één lijn komen, niet alleen voor zichzelf, maar voor de totale sector. Het is dan ook noodzakelijk dat zij niet alleen elkaars cultuur beter gaan begrijpen, maar ook de uitdagingen waar beide partijen voor staan en de kansen die zij krijgen. Zo kunnen obstakels voor samenwerking en adoptie van de nieuwe technologieën worden weggenomen en oplossingen worden gerealiseerd voor de werkelijke problemen die zij tegenkomen.”

Bedrijfsbrede digitale strategie noodzakelijk

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat nog steeds niet meer dan één op de drie bedrijven in de sector op dit moment beschikt over een bedrijfsbrede strategie voor digitalisering. Slechts 10% heeft zelfs geen enkele strategische visie als het gaat om het omarmen van nieuwe technologieën.

Grünewald: “Dat betekent dat een meerderheid van de bedrijven nog steeds geen noodzaak lijkt te zien om adequaat om te gaan met de veranderingen die het digitale tijdperk met zich meebrengt. Het wordt hoog tijd dat de sector erkent dat er een plan van aanpak komt dat voor elk onderdeel van de onderneming aangeeft hoe de transformatie naar een digitale organisatie eruit moet zien.

Bestuurders zullen voor hun hele onderneming in kaart moeten brengen wat de invloed van technologie is op de prestaties van objecten in de portefeuille, op hun businessmodel en met name op hun klanten. Alleen wanneer een onderneming een duidelijk beeld heeft van de impact en mogelijkheden van technologische ontwikkelingen, is het zinvol om met de nieuwe technologieën aan de slag te gaan.

De bedrijven verwachten met de inzet van nieuwe technologieën vooral meer efficiency te realiseren als het gaat om het bouwmanagement, het meten en monitoren van de prestaties van de objecten en datamanagement en -analyse. Het is opvallend dat gezien de blockchainhype de digitalisering van processen en vastgoedtransacties minder hoog op de agenda staat.”

Neem voor meer informatie contact op met Andy Bellm, (020) 656 7039.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

Offerteaanvraag (RFP)