Koersverandering moet burger juiste zorg op juiste.... | KPMG Nederland
close
Share with your friends

KPMG: “Ingrijpende koersverandering moet burger juiste zorg op juiste plek bieden”

Koersverandering moet burger juiste zorg op juiste....

De Nederlandse zorg moet een andere koers gaan varen om de zorg en de locatie waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt. “Een ingrijpende landelijke koersverandering is noodzakelijk om betere zorg te kunnen bieden, onnodig dure zorg te voorkomen, zorg te verplaatsen naar locaties dichter bij de patiënt en fysieke zorg te vervangen door bijvoorbeeld e-health”, zegt Hanneke Wittgen van KPMG Health.

Gerelateerde content

KPMG: “Ingrijpende koersverandering moet burger juiste zorg op juiste plek bieden”

In opdracht van een tiental organisaties in de Nederlandse zorg deed KPMG onafhankelijk onderzoek naar de vraag hoe de zorg in Nederland beter rondom de burger en zijn behoeften kan worden georganiseerd. Wittgen: “In ons onderzoek naar de juiste zorg op de juiste plek stond de reis die de patiënt door het systeem maakt om de juiste zorg te ontvangen centraal. Wij hebben onderzocht wat voor de patiënt de meest ideale patiëntreis is en wat de gevolgen hiervan zijn voor de zorgaanbieders, voor de personele capaciteit, voor technologie en ICT en voor de huisvesting.

De noodzakelijke koersverandering heeft niet alleen gevolgen voor het aantal professionals dat in de zorg werkzaam is en de competenties die van hen worden gevraagd. Ook de rol van de patiënt en mantelzorger in de zorgverlening groeit. Bovendien is flexibelere huisvesting nodig om de zorg en de plaats waar deze wordt verleend beter af te stemmen op de patiënt.

Uit ons onderzoek blijkt dat er in Nederland in de praktijk verschillende goede voorbeelden zijn van de juiste zorg op de juiste plek. Deze blijven echter vooral lokaal. Het lukt dus nog niet om landelijk een koersverandering op gang te brengen. Heldere afspraken hierover in de hoofdlijnenakkoorden zorg moeten een landelijke beweging gaan ondersteunen.”

Meer samenwerking tussen zorgprofessionals

Uit het onderzoek ‘Juiste zorg op de juiste plek’ van KPMG blijkt dat meer samenwerking over domeinen heen nodig is en dat de koerswijziging vooral voor apotheken, huisartsenpraktijken, paramedische zorg en wijkverpleging een grotere en efficiëntere inzet van zorgprofessionals vereist.

Wittgen: “Zij zullen bijvoorbeeld vaker worden ingezet als gevolg van intensievere multidisciplinaire afstemming. Op paramedische professionals zal vaker een beroep worden gedaan voor secundaire en zorggerelateerde preventie en om klachten in de nazorgfase te voorkomen of te verminderen. Overigens kan de behoefte aan extra capaciteit voor een deel worden opgelost door slimmer en meer gebruik te maken van technologie, voornamelijk bij het monitoren van patiënten. Monitoring kan potentieel een deel van de reguliere fysieke controles vervangen en ervoor zorgen dat er eerder en dus ook minder intensief ingegrepen kan worden.

Het leveren van de juiste zorg op de juiste plek heeft bovendien de potentie om de groei van de zorg in de 2e lijn en de daarbij horende personele capaciteit te beperken. Onnodige opnames en doorverwijzingen worden voorkomen door meer preventie, vroegtijdige signalering, het voorkomen van complicaties en het eerder verplaatsen van zorg naar de 0e of de 1e lijn.”

Aanbevelingen voor koersverandering

KPMG heeft op basis van het onderzoek tien concrete aanbevelingen geformuleerd voor de hoofdlijnakkoorden om de koersverandering te stimuleren. Wittgen: “Eén ervan is het organiseren van datastandaardisatie en een betere uitwisselbaarheid en ontsluiting van gegevens. Daarnaast moet de opleiding van professionals worden aangepast aan de gewenste competenties en moet aanzienlijk worden geïnvesteerd in technologie die zorg en ondersteuning kan overnemen.

De uitkomsten van ons onderzoek en de aanbevelingen waren input voor het rapport van de Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek. Dit rapport dient als belangrijke inhoudelijke basis voor de gesloten hoofdlijnenakkoorden voor de periode 2019 tot 2022 voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg en de wijkverpleging. Het is goed te constateren dat een groot deel van onze aanbevelingen terugkomt in de hoofdlijnenakkoorden.”

Neem voor meer informatie contact op met Andy Bellm, (020) 656 7039.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig