close
Share with your friends

KPMG: "Europese bedrijfsleven kind van de rekening in nieuwe Brexit-plannen"

Bedrijfsleven de dupe in nieuwe Brexit-plannen

Het Europese bedrijfsleven wordt het kind van de rekening van de plannen die de Britse premier Theresa May vorige week met haar Brexit-whitepaper bekend heeft gemaakt. Haar voorstellen moeten ertoe leiden dat een wrijvingsloze handel tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU in stand blijft, dat de Ierse grenskwestie wordt opgelost én dat een onafhankelijk handelsbeleid voor het Verenigd Koninkrijk wordt gerealiseerd. Hierdoor kan het zijn eigen vrijhandelsovereenkomsten met derde landen zoals de VS sluiten.

Gerelateerde content

KPMG: "Europese bedrijfsleven kind van de rekening in nieuwe Brexit-plannen"

De plannen van May schieten echter op belangrijk punten te kort. Ze leiden ertoe dat derde landen zoals de Verenigde Staten zullen eisen dat Europese fabrikanten nauwgezet moeten bijhouden wat de oorsprong van hun producten is. Dat betekent dat het Europese bedrijfsleven het kind van de rekening wordt. Daarnaast gaat de voorgestelde Facilitated Customs Arrangement ervoor zorgen dat het sluiten van vrijhandelsakkoorden alleen maar moeilijker wordt. Een douane unie met de EU is voor de Britten op dit moment dan ook de beste optie ondanks het feit dat het Britse Lagerhuis hier deze week tegen heeft gestemd.

FCA belangrijke pijler

"Een belangrijke pijler van het Britse voorstel is de oprichting van een vrijhandelszone voor goederen, met een gemeenschappelijk 'wetboek' voor goederen en landbouwproducten", zegt Leon Kanters, Brexit-deskundige bij KPMG Meijburg & Co.

Kanters: "Een gefaseerde invoering van het nieuwe douaneverbond FCA moet daarbij helpen en douanecontroles tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU overbodig maken. De FCA moet ervoor zorgen dat bedrijven het juiste EU of VK- tarief betalen wanneer goederen de nieuwe vrijhandelszone binnenkomen. Het is echter juist deze FCA die de wens van het VK bemoeilijkt om eigen vrijhandelsovereenkomsten met derde landen zoals de VS te sluiten.

Als het Verenigd Koninkrijk een vrijhandelsakkoord weet te sluiten met de Amerikanen, dan zal hierin worden opgenomen dat het vrijhandelsakkoord geldt voor van oorsprong Britse producten. Anders kunnen Nederlandse ondernemers producten naar het Verenigd Koninkrijk exporteren, die vervolgens onder het vrijhandelsakkoord naar de VS kunnen worden verkocht. De VS zal er daarom natuurlijk voor zorgen dat de 'rules of origin' van producten zeer precies gedefinieerd worden. Op deze manier wordt uitgesloten dat EU-producten via de achterdeur op de Amerikaanse markt komen."

Diagonale cumulatie

De 'rules of origin' houden volgens Kanters in dat Britse exporteurs alleen EU-onderdelen mogen gebruiken totdat de bovengrens van een bepaalde oorsprongsregel is bereikt.

Kanters: "Zeker voor vervaardigde producten als auto's zal het uiterst moeilijk worden om aan de oorsprongsregels te voldoen. Een zeer aanzienlijk deel van de onderdelen is namelijk afkomstig van buiten het Verenigd Koninkrijk. De Britse industrie is zo sterk geïntegreerd met de Europese, dat veel onderdelen niet zullen voldoen aan de strakke Britse oorsprongsregel die door de Amerikanen en andere landen gesteld worden.

Om bestaande toeleveringsketens te ontzien en ervoor te zorgen dat de handel in goederen tussen het VK en de EU aan de grens frictieloos blijft, wil de Britse regering EU-inhoud laten meetellen als VK-inhoud voor producten die Britse bedrijven willen exporteren naar vrijhandelspartners. Het gevolg van deze diagonale cumulatie is dat in het trilaterale handelsverkeer de inhoud van Britse en Europese vrijhandelsovereenkomsten als inwisselbaar kan worden beschouwd. Het toevoegen van diagonale cumulatie aan vrijhandelsakkoorden kost echter veel tijd en de kans is klein dat dit geregeld zal zijn vóór het einde van de Brexit-overgangsfase."

Jersey-model beste oplossing

Kanters: "Het gevolg voor de Britten is dat een nieuwe en onafhankelijke vrijhandelsovereenkomst, zonder diagonale cumulatie vooral voordeel zal brengen voor geheel en al verkregen producten, zoals vlees, groenten of bewerkte producten met nagenoeg alleen Britse grondstoffen. Voor alle andere bewerkte producten is de kans groot dat het EU-deel te groot zal zijn. Dit betekent dat het VK eigenlijk alleen vrijhandelsovereenkomsten kan sluiten met derde landen die ook een vrijhandelsovereenkomst met de EU hebben.

De vraag is nu dan ook waarom het VK altijd bezwaren heeft gehad tegen een douane unie met de EU. Op dit moment is het onderhandelen van een interne goederenmarkt met de EU, het Jersey-model, de beste oplossing voor het VK. De EU zal dit echter als 'cherry picking' beschouwen en alleen accepteren als er een passende jaarlijkse financiële bijdrage aan de EU-begroting tegenover staat. Bij het Jersey-model blijft het Verenigd Koninkrijk onderdeel van de douane-unie en blijft de interne markt voor goederen bestaan. Pas dan zal er echt sprake zijn van een frictieloze grens en kunnen grensformaliteiten vermeden worden."


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mediavoorlichter Andy Bellm, (020) 656 7039.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)