close
Share with your friends

KPMG: "Afspraak Verenigd Koninkrijk en Europese Unie lijkt slechts uitstel van executie"

Afspraak VK en EU lijkt uitstel van executie

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben overeenstemming bereikt over een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat de thans geldende regels voor een langere periode zullen worden toegepast, zelfs wanneer het Verenigd Koninkrijk de Unie op 29 maart 2019 verlaat.

Gerelateerde content

"In ruil voor deze transitieperiode heeft het Verenigd Koninkrijk een behoorlijk aantal concessies moeten doen", constateert Leon Kanters, partner bij KPMG Meijburg & Co.

Kanters: "Zo blijft de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk gehandhaafd en heeft het Verenigd Koninkrijk gedurende deze transitieperiode geen stem meer. Het bedrijfsleven heeft sterk aangedrongen op deze transitieperiode. Zonder transitieperiode zou Brexit volgend jaar tot een complete chaos hebben geleid. Niet alleen in het Verenigd Koninkrijk, maar ook op het continent. Als twee centimeter sneeuw in Nederland al voor een verkeersinfarct kan zorgen, dan zal tientallen kilometers file rondom de havens (Rotterdam, Hoek van Holland en IJmuiden) heel logistiek Nederland plat leggen."

Alle vormen van vervoer worden geraakt

Niet alleen de logistiek van of naar het Verenigd Koninkrijk zou hierdoor volgens Kanters geraakt worden, maar ook al het ander vervoer.

Kanters: "Nederland is immers het belangrijkste doorvoerland van Europa. De noodzakelijke douaneformaliteiten, het ontbreken van enige infrastructuur, gebouwen, parkeerplaatsen, inspectiepunten, IT-oplossingen en niet te vergeten handhavers zouden deze verkeersinfarct veroorzaken. Het was dus in het belang van beide partijen dat overeenstemming zou worden bereikt over een transitieperiode. Ondanks dit goede nieuws, zijn toch nog een aantal kanttekeningen te plaatsen.

Allereerst is in de scheidingsakte over een groot aantal zaken geen overeenstemming bereikt. De delicate zaken, zoals bijvoorbeeld de Ierse kwestie, zijn vooruitgeschoven. Het gevaar blijft daarmee in theorie aanwezig dat er uiteindelijk geen transitieperiode zal zijn, omdat er geen akkoord is bereikt over de scheidingsakte. Verder is de transitieperiode die nu is afgesproken veel te kort om Brexit ordelijk te laten verlopen. Het Nederlandse parlement heeft ingestemd met de werving van omstreeks 1.000 extra handhavers."

Complete chaos niet van de baan

Kanters: "Dit is echter alleen Nederland. Andere landen zijn nog niet eens begonnen. In het Verenigd Koninkrijk wordt gesproken over 5.000 tot 8.000 extra handhavers. De werving en opleiding van deze nieuwe ambtenaren kan onmogelijk in dit korte tijdsbestek worden afgerond en dat hebben we het niet eens om de hele infrastructuur noodzakelijk om deze handhavers hun werk te laten doen.

Na de scheidingsakte worden de onderhandelingen gestart over een nieuw trade model. Hoe dat er uit komt te zien is nu nog gissen, maar lijkt in het beste scenario vooralsnog een vorm van FTA-model te worden. Gedurende de transitieperiode zal hierover meer duidelijkheid komen. Het bedrijfsleven moet echter ook ruimte krijgen om hun bedrijfsprocessen aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Hier lijkt met een verlenging van slechts 19 maanden geen rekening mee te zijn gehouden. De kans op een complete chaos op Brexit Day, 1 januari 2021, is dan ook nog niet van de baan. De deze week bereikte overeenstemming tussen Europa en het Verenigd Koninkrijk lijkt dan ook vooralsnog uitstel van executie te zijn."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Andy Bellm, persvoorlichter.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)