Nederland heeft beste kansen voor economische groei |
close
Share with your friends

KPMG: “Nederland heeft beste kansen voor economische groei”

Nederland heeft beste kansen voor economische groei

Nederland behoort met Zwitserland, Luxemburg, Hong Kong en Noorwegen tot de landen die macro-economisch het meest stabiel zijn, over een kwalitatief goede infrastructuur beschikken, voorbereid zijn op alle technologische ontwikkelingen en gekenmerkt worden door een hoog opleidingsniveau van de inwoners.

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Nederland heeft beste kansen voor economische groei”

Daarnaast zijn deze landen meer dan gemiddeld aangesloten bij de wereldhandel en beschikken zij over zeer krachtige openbare instellingen. Deze aspecten zorgen voor een solide basis die garant staat voor toekomstige economische groei en productiviteit en daarmee voor welvaart.

Dit blijkt uit het onderzoek Growth Promise Indicators 2018 van KPMG, een analyse van de mogelijkheden die landen hebben om duurzaam te kunnen groeien en de mate waarin zij hiervan gebruik maken. In de index zijn 181 landen geanalyseerd naar hun sterke en zwakke punten. Singapore en Hong Kong zijn de enige niet-Europese landen die een plaats in de top 10 bezetten.

Europese mogendheden als het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Spanje en Frankrijk komen niet in de top 10 voor. Vooral qua transport en infrastructuur gooit Nederland vergeleken met de andere landen hoge ogen. En als het gaat de mate waarin ons land voorbereid is op technologische ontwikkelingen scoort Nederland hoog.

Handel en investeringen over de grens

Een ander criterium waarop de groeikansen van de landen zijn beoordeeld is de mate waarin zij open staan voor grensoverschrijdend zakendoen, verbonden zijn met de wereldeconomie en erin slagen om de juiste balans te vinden tussen nationale belangen en samenwerking met andere landen.

“Dit cijfer komt tot uitdrukking in de combinatie van handel met het buitenland en de investeringen die over de grens doen worden gedaan”, zegt Jerwin Tholen van KPMG Sustainability. Tholen: “Een grote betrokkenheid zorgt immers voor handel met andere landen, genereert directe buitenlandse investeringen en zorgt ervoor dat landen in aanraking komen met nieuwe technologieën. Binnen Europa scoort Nederland vooral op dit onderdeel hoog. Vooral onze actieve stimulering van de buitenlandse handel bezorgt Nederland een hoge positie in de index.

Sinds 2012 zijn de activiteiten in het buitenland van de meeste landen duidelijk afgenomen, vooral als gevolg van het groeiende protectionisme en de afnemende globalisering. Nu de wereldwijde handel weer herstelt zullen steeds meer landen bereid zijn om hun gereserveerdheid voor het buitenland te laten varen en van andere landen te leren. Voor landen die bereid zijn om met elkaar samen te werken liggen grote kansen in het verschiet.”

Krachtige openbare instellingen

Een factor die zwaar weegt in de analyse is de aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige openbare instellingen. Tholen: “Krachtige publieke instellingen garanderen robuuste wetgeving, zowel voor burgers als ondernemingen, en zorgen voor een klimaat waarin ondernemingen graag investeren. Werkgelegenheid en een hoge productiviteit volgen dan vanzelf.

Zonder een elementair stelsel van regels is het voor een moderne economie moeilijk om zich te ontwikkelen. In de uiteindelijke beoordeling speelt bijvoorbeeld de mate van corruptie binnen de overheid een rol, maar ook de effectiviteit en de mate waarin zij transparant is in de ontwikkeling van het beleid.”

Evenredige verdeling welvaart

De GPI-index geeft de leiders van landen en ondernemingen volgens Tholen een goed beeld van de inspanningen die verricht moeten worden om hun prestatie naar een hoger niveau te brengen. Tholen: “Tijdens het komende World Economic Forum in Davos zal ook weer gesproken worden over de vraag hoe de wereldbevolking evenrediger kan profiteren van de economische groei. In dat kader geeft het onderzoek een goed beeld van de onderwerpen waaraan de individuele landen aandacht zouden moeten besteden.

Anders dan je zou verwachten, is het overigens niet zo dat alleen de ontwikkelde landen zich ophouden in de top van de index. Hoewel de ontwikkelde landen in het algemeen goede posities innemen, zien we dat landen als Maleisië en Chili op kleine afstand volgen. Een bewijs van het feit dat landen met een geringer welvaartsniveau in staat zijn om een relatief hoge prestatie te realiseren.”

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig