close
Share with your friends

KPMG: “Nederlandse bedrijven bereiden zich onvoldoende voor op Brexit”

Bedrijven onvoldoende voorbereid op Brexit

Nederlandse bedrijven moeten zich actiever gaan voorbereiden op de mogelijke scenario’s van de Brexit.

Andy Bellm

bellm.andy@kpmg.nl

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

KPMG: “Nederlandse bedrijven bereiden zich onvoldoende voor op Brexit”

“Het wordt steeds duidelijker dat Nederland samen met Ierland de meest ingrijpende gevolgen zal ondervinden van het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie”, zegt Leon Kanters, partner bij KPMG Meijbrug & Co. 

Kanters: “Hoewel Nederlandse bedrijven in het algemeen nauwelijks rekening houden met een ‘harde’ Brexit, kan een scenario waarbij terug wordt gevallen op de regels van de WHO niet worden uitgesloten. Voor zowel de Nederlandse als de Ierse economie betekent dit een desastreus vooruitzicht.”

'Harde' Brexit niet ondenkbaar

Uit onderzoek van KPMG blijkt dat bijna 30% van de bedrijven in Nederland en Ierland een harde Brexit verwacht. Ruim 70% acht een dergelijk scenario onwaarschijnlijk.

Kanters: “Maar welk scenario het ook wordt, iedere beperking van de vrije handel met het Verenigd Koninkrijk gaat onvermijdelijk ten koste van de export, de welvaart en de werkgelegenheid in beide landen. Een terugkeer naar de WHO-handelsakkoorden betekent in ieder geval dat verschillende tarieven geïntroduceerd zullen worden en dat sprake zal zijn van grens- en douanecontroles. Producten zullen hierdoor aanzienlijk duurder worden en de procedures aan de grens zullen gevolgen hebben voor de houdbaarheid bij opslag.

En als een snel akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk uitblijft, zullen de totale kosten van producten alleen maar toenemen. En dat gaat ingrijpende gevolgen hebben voor de concurrentiekracht. Duidelijkheid hierover is voor beide landen dan ook van essentieel belang.”

Weinig ervaring buiten de EU

Kanters constateert dat het Verenigd Koninkrijk na Duitsland de belangrijkste handelspartner is voor Nederland. Kanters: “Vorig jaar was de export vanuit Nederland naar het Verenigd Koninkrijk goed voor een bedrag van € 39,4 miljard. De import van goederen van het Verenigd Koninkrijk naar ons land bedroeg € 21,7 miljard. Dat betekent dat voor ons land veel afhangt van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel de economische vooruitzichten in ons land positief zijn, zien we nu al de gevolgen van Brexit. De Britse pond is minder waard geworden en de handel met het Verenigd Koninkrijk zakt in. We moeten ons hierbij realiseren dat op dit moment zo’n 200.000 banen in Nederland afhankelijk zijn van de handel met het Verenigd Koninkrijk.

En onze rol als ‘doorvoerland’ moet niet onderschat worden. Een toename van grensprocedures en kosten kan van invloed zin op een aantal sectoren. Daarom moet nu onderzocht worden of zij de afhandeling aan de grens anders moeten inrichten. Veel Nederlandse bedrijven hebben geen enkele ervaring met import van of export naar landen buiten de Europese Unie. Uit berekeningen blijkt dat het om ruim 35.000 bedrijven gaat. Meer dan 30% van handel met het Verenigd Koninkrijk wordt gedaan door bedrijven die niet bekend zijn met de douaneformaliteiten buiten de Europese Unie.”

Brexit biedt ook kansen

Toch is Brexit volgens Kanters niet alleen maar ‘kommer en kwel’. Kanters: ‘Voor Nederlandse bedrijven biedt Brexit ook nieuwe kansen. Het dwingt hen bijvoorbeeld om naar nieuwe markten te kijken. Bovendien vormt Nederland een aantrekkelijk alternatief voor de bedrijven die zich binnen de Europese Unie willen vestigen. Tot nu toe hebben al dertien multinationals aangegeven hun hoofdkantoor of productielijn naar ons land te willen verplaatsen. En de komende maanden zullen meer bedrijven in dat voetspoor zullen treden.”

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)