Het Pensions Advisory team van KPMG verzorgt de maandelijkse rubriek PM Actueel van Pensioen Magazine.

Een mooi en actueel overzicht van het pensioennieuws met deze maand:

  • Europees ‘Mijnpensioenoverzicht’: EIOPA biedt tot 8 september 2021 via een publieke consultatie de mogelij kheid om input te leveren op het EIOPA-advies aan de Europese Commissie over het opzetten van een zogenaamd ‘pension tracking system’ (‘PTS’) in alle lidstaten.
  • Koolmees stelt datum inwerkingtreding Wet pensioenverdeling bij scheiding uit naar 1 juli 2022
  • Samenvatting reacties internetconsultatie wetsvoorstel toekomst pensioenen en antwoorden op Kamervragen stand van zaken uitwerking pensioenakkoord
  • Koninklijk Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvend effect op toekomstige levensverwachting door COVID-19
  • DNB geeft antwoord op vragen over gevolgen Wet bestuur en toezicht rechtspersonen voor pensioenfondsen
  • AFM presenteert eerste ‘Sectorbeeld Pensioenen’:De Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) heeft deze zomer het eerste ‘Sectorbeeld Pensioenen’ voor pensioenuitvoerders gepresenteerd met de stand van zaken en ontwikkelingen betreff ende het tweedepij - lerpensioen.
  • DNB constateerde deze zomer dat merendeel van pensioenfondsen en ppi’s nog geen ERB heeft uitgevoerd
  • Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: verjaringstermijn premie start als pensioenfonds weet heeft van verplichte deelname
  • Pensioenfondsen stappen vaker uit beleggingsfondsen: Volgens DNB zij n de Nederlandse pensioenfondsen in de afgelopen drie jaar steeds vaker uit beleggingsfondsen gestapt. 

Meer informatie

Lees de volledige rubriek tegen betaling hier via Navigator.