Het Pensions Advisory team van KPMG verzorgt de maandelijkse rubriek PM Actueel van Pensioen Magazine.

Een mooi en actueel overzicht van het pensioennieuws met deze maand in het nummer van april 2022:

  • Onderzoek AFM: incorrecte deelnemerscommunicatie niet altijd gevolg van onjuiste pensioenadministratie: fouten die pensioenfondsen maken in de deelnemerscommunicatie zijn niet altijd het gevolg van onjuiste administratie. In meer dan 50% van de gevallen worden fouten in de deelnemerscommunicatie gemaakt bij de vertaalslag van administratie naar communicatie.
  • Europese Commissie presenteert nieuwe richtlijn omtrent Sustainable Corporate Governance: op 24 februari 2022 heeft de Europese Commissie de Richtlijn ‘Sustainable Corporate Governance’ gepresenteerd.
  • Wisselende reacties pensioenfondsen op Oekraïne-oorlog: pensioenfondsen informeren hun deelnemers wisselend over de gevolgen van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
  • Slechts een derde van de pensioenfondsbesturen voldoet aan diversiteitsnorm: uit de Nalevingsrapportage van de Monitoringscommissie Code Pensioenfondsen blijkt dat diversiteit in de pensioenfondsbesturen nog altijd achterblijft bij de doelstelling die staat geformuleerd in de Code Pensioenfondsen.
  • Moeilijke keuzes voor de boeg bij scenariosets volgens technische werkgroep: een technische werkgroep heeft een rapport opgesteld over de samenstelling van scenariosets in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieruit volgt dat de Commissie Parameters lastige keuzes zal moeten maken bij het opstellen van scenariosets.
  • PEPP kan in maart 2022 van start, maar animo blijft achter: uit rondvraag van IPE blijkt dat vermogensbeheerders nog geen interesse hebben om een PEPP aan te bieden.
  • AFM start onderzoek naar de implementatie SFDR bij pensioenfondsen: AFM gaat onderzoek doen naar de naleving van Europese rapportregels over duurzaamheid, Sustainable Finance Disclosure Regulation, door pensioenfondsen.
  • WHOA niet van toepassing op vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen voor achterstallige premies: op 25 februari 2022 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat vorderingen van bedrijfstakpensioenfondsen voor achterstallige premies niet betrokken kunnen worden bij een akkoord dat op basis van de WHOA tot stand komt.

Meer informatie

Lees de volledige rubriek tegen betaling hier via Navigator.