Mede naar aanleiding van de introductie van IORP II en de verhoogde aandacht van de toezichthouder is de professionalisering van het risicobeheer in de Nederlandse pensioensector de laatste jaren in een stroomversnelling geraakt. Met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel, de grootste pensioenhervorming in jaren, zal het risicobeheer de komende jaren prominent op de bestuursagenda blijven staan. Hierbij komt de ambitie vanuit de fondsen steeds vaker expliciet naar voren om het risico-beheer meer integraal in te richten en de opzet, het bestaan en vooral de werking aantoonbaar te maken. 

Om inzicht te geven in de huidige status van het volwassenheidsniveau van het risicomanagement in de pensioensector, heeft KPMG Advisory N.V. een benchmarkstudie uitgevoerd onder dertien Nederlandse pensioenfondsen, welke samen circa 15% van de markt vertegenwoordigen op basis van het belegd vermogen. Middels dit rapport presenteren wij u graag de uitkomsten van de benchmark.

Meer informatie?

Download de PDF hieronder en lees het volledige verslag.