Familiebedrijven toonden volop hun veerkracht tijdens de economische crisis die volgde op het uitbreken van de Covid-19-pandemie in 2020. Dat was niet voor het eerst. Kenmerken van deze sector zijn een financieel behoudend beleid, een sterke maatschappelijke worteling en een focus op groei en innovatie. Die kenmerken betalen zich met name uit in crisissituaties.

Voor de Nederlandse economie zijn familiebedrijven daarom van groot belang. Toch zien wij ontwikkelingen die de kracht van deze sector dreigen te ondermijnen. Het opvolgingsvraagstuk lijkt bijvoorbeeld alleen maar ingewikkelder te worden, nu er stemmen opgaan fiscale regelingen rond de opvolging in te perken.

De ins en outs van deze en andere trends brengen we hier samen. Bent u geïnteresseerd? Wij beantwoorden graag uw vragen over deze sector en onze dienstverlening voor deze belangrijke categorie ondernemingen.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Mark Lof.

Op de hoogte blijven

Wij houden u op de hoogte per e-mail. Geef hier uw voorkeuren door.