Arthur Plantfeber en Stefan Paantjens (KPMG CMAAS Tax Accounting Specialisten) hebben het jaarlijkse IFRS Tax Accounting Seminar gepresenteerd. Naast een update op basis van fiscale actualiteiten is er specifiek stil gestaan bij de effectieve belastingberekening. Deze krijgt recent meer aandacht door de toegenomen vereisten in het kader van fiscale transparantie. De vereisten zijn gepresenteerd aan de hand van praktijkvoorbeelden. De onderwerpen zijn in het bijzonder van belang voor de komende jaarafsluiting.

Het seminar is voornamelijk bedoeld voor financiële managers en controllers van ondernemingen die te maken hebben met IFRS. De sprekers zijn verbonden aan het Department of Professional Practice (DPP), de vaktechnische afdeling van KPMG en aan Accounting Advisory Services (AAS) van KPMG Accountants N.V.

Voor deze bijeenkomst is de PE-puntenregeling van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) van toepassing. Bijwonen levert 1 PE-punt op.

Kijk dit seminar nu terug via: Link