Van oudsher heeft Nederland altijd een grote verzekeringsdichtheid gehad. Het geeft ook een goed gevoel om te weten dat de nadelige financiële consequenties van vervelende gebeurtenissen worden opgevangen door een verzekeringspolis. Natuurlijk zijn er naast de financiële strop ook nog andere gevolgen van nare gebeurtenissen. Het is echter een hele zorg minder als de financiële kant in ieder geval goed is gedekt. In vele minder welvarende landen is dat nog lang niet altijd het geval.

Opvallend is wel dat we in Nederland het laatste decennium een afnemende trend zien in de verzekeringsdichtheid bij levensverzekeringen. Deze zorgelijke ontwikkeling betreft alle vormen van levensverzekering en dit heeft meerdere oorzaken:

  • De afschaffing van de fiscale aftrekbaarheid van de aflossingsvrije hypotheek.
  • De introductie van het fiscaal faciliteren van banksparen.
  • Het provisieverbod voor overlijdensrisicoverzekeringen.
  • De afschaffing van de verzekeringsplicht voor overlijdensrisico bij NHG.
  • De negatieve publiciteit die is ontstaan rondom beleggingsverzekeringen.

De eerste vier oorzaken zijn politiek ingegeven, maar de verzekeraars en het intermediair hebben ook een rol gehad. Zij hebben te weinig gedaan om consumenten te wijzen op de nadelige consequenties van bepaalde keuzes en de risico’s die daardoor ontstaan. De negatieve publiciteit rondom beleggingsverzekeringen hebben de verzekeraars en het intermediair vooral aan zichzelf te wijten. En blijkbaar lukt het verzekeraars niet goed om dit achter zich te laten en om voldoende nieuwe transparante beleggingsverzekeringen aan te bieden met duidelijke communicatie en een goed advies.

Lees de brochure via onderstaande link.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Egbert Kromme