Ook hele grote namen zijn door zwaar weer gegaan. Apple was in 1997 nagenoeg failliet. Burberry verkeerde 20 jaar geleden verre van de vorm van vandaag. En Lego – toen nog louter blokjes, geen themaparken of NinjaGo – stond er ook bepaald anders voor.

In turbulente tijden worden plannen en voorspellingen die in rustige tijden zijn gemaakt uit het raam gegooid en verliezen eerdere manieren van zakendoen hun effectiviteit. Alles verandert: de structuur van vraag en aanbod, betalingsvoorwaarden met leveranciers en klanten, rentetarieven op bankleningen en ook de toegang tot financiering, of dat nou vreemd of eigen vermogen betreft. De organisatie aanpassen aan de nieuwe realiteit wordt de sleutel tot duurzaam succes voor zowel bedrijven als banken.

Hulp nodig?

Wij helpen u met doeltreffende oplossingen om uw organisatie door de coronapandemie te loodsen.

Neem dan contact op met Ewald van Hamersveld.

Vereenvoudigen en versnellen van herstructureringsproces

Het komt vaak voor dat operationele herstructureringsprogramma's als gevolg van financiële problemen niet grondig genoeg worden gepland of niet correct worden uitgevoerd, en als gevolg daarvan niet de gewenste resultaten opleveren. Het inschakelen van een herstructureringsadviseur is het binnenhalen van vreemde ogen. Onze ervaring is dat dit het proces vereenvoudigt en versnelt:

De noodzaak tot herstructurering is vaak een overmachtssituatie voor zowel het bedrijf als de kredietverstrekkers. KPMG kent de strategieën die in verschillende situaties moeten worden toegepast en weet hoe de procedures bij geldverstrekkers werken en wat er van de kredietnemer wordt verlangd. KPMG vindt en implementeert de oplossing die voor alle partijen het beste is en organiseert het herstructureringsproces vakkundig.

De rol van KPMG als bemiddelaar en tussenpersoon bij de onderhandelingen tussen financier en geldnemer is essentieel. De effectiviteit van het onderhandelingsproces wordt daarmee aanzienlijk vergroot, aangezien KPMG de taal spreekt van zowel de bankier als de ondernemer en de verwachtingen dan wel vereisten van beide partijen begrijpt.

Wanneer herstructureringsmaatregelen van invloed zijn op personeelsstructuren, praten we openlijk met uw medewerkers, werken we de toekomstperspectieven voor high-performers uit en minimaliseren we onproductieve conflicten. Mocht inkrimping onvermijdelijk zijn, dan stellen we ontslagregelingen op en begeleiden we alle noodzakelijke processen op een eerlijke, professionele en ervaren manier.

Ontwerpen en implementeren van maatregelen

Het is van wezenlijk belang om gevestigde procedures en processen objectief te analyseren en om aannames aan de kaak te stellen en deze op de behoeften van de klant te (her)ijken. Terwijl business-as-usual blijft plaatsvinden, ondersteunt KPMG als ervaren herstructureringsadviseur u en uw medewerkers bij het ontwerpen én implementeren van praktische en houdbare maatregelen om inkomsten te verhogen.

Op basis van grondige analyse helpen we u om een winstdoelstelling of een strategische visie te vertalen naar concrete acties. KPMG zorgt voor transparant inzicht in de voortgang van het project en de behaalde resultaten. De veelzijdige achtergrond van KPMG stelt ons in staat ervoor te zorgen dat maatregelen in alle onderdelen van het bedrijf ook daadwerkelijk verwezenlijkt worden. We werken nauw samen met uw controller en financiële staf, verkoop en inkoop, productie en logistiek en ondersteunende bedrijfsonderdelen. We zorgen ervoor dat uw personeel zich achter gezamenlijk gedefinieerde maatregelen schaart en dat nieuwe structuren en speerpunten werkelijkheid worden, zelfs nadat KPMG als adviseur uw onderneming heeft verlaten.

Ervaring bij herstructureringsprogramma’s zorgt voor versnelling

Bij KPMG hebben we meer dan een eeuw ervaring in de markt en ondersteunen we management in alle sectoren bij complexe vraagstukken. Onze specialisten kunnen als onderdeel van uw team werken en helpen om meer mogelijkheden voor cashflowverbetering te vinden. Hierdoor is het mogelijk om een groter deel van de kansen om te zetten in echte besparingen, het proces sneller te laten verlopen en eerder fouten te herkennen die elders al een keer zijn gemaakt.

Bij het bedenken van een duurzaam succesvolle herstructureringsaanpak put KPMG uit zijn diepgaande kennis van markttrends en specifieke succesfactoren. Tevens vormen onze diepgaande expertise op het gebied van operational excellence-methodologieën en ons solide begrip van de behoeften en opties van verschillende kapitaalverstrekkers de ingrediënten om voor u als bestuurder de juiste richting te bepalen in de nieuwe realiteit.

Heeft u concrete vragen over herstructureringsvraagstukken? Benader Ewald van Hamersveld direct.

Meer informatie over hoe we kunnen helpen? Download onze brochure

KPMG Transformation, Turnaround & Restructuring (TTR) Services ondersteunt bij het herzien en aanpassen van uw bedrijfsstrategie, het verbeteren van uw operationele en financiële prestaties en het versterken van uw relaties met alle betrokken belanghebbenden.

Onze aanpak is altijd afgestemd op uw individuele situatie en wensen en op die basis stellen wij ons team ook samen. Vanuit een multidisciplinaire team bieden wij u integrale ondersteuning aan ondernemingen en overige stakeholders bij de uitdagingen als gevolg van de pandemie.