Veranderende eisen aan de Finance-functie zijn gericht op het verhogen van de toegevoegde waarde

Huidige business-as-usual modellen kunnen niet langer de snelheid en mate van verandering bijhouden. De realiteit is dat de Finance-functie van nu niet voorbereid is om in te spelen op bredere en veranderende eisen. Van de Finance-organisatie wordt verwacht dat zij zich ontwikkelen van 'bonenteller' naar 'business navigator' of 'business partner' om zo de toegevoegde waarde te verhogen. Hierbij dient de Finance-organisatie het gesprek aan te gaan op boardniveau én met de business om een beter beeld te krijgen bij de veranderende wensen en behoeften van hun klanten. Alleen dan kan de Finance-organisatie inspelen op de interne en externe behoeften.

Terwijl CFO's zich richten op het navigeren van de business in deze tijd van verandering, staan zij voor de vraag: 'hoe ziet hun toekomstbestendige Finance-functie er uit?' Dit vraagt om aandacht voor het stroomlijnen van het gehele Finance operating model, door een blik te werpen op technologie, data-analyse en rapportages, het dienstverleningsmodel, processen en competenties binnen Finance.

Jark Otten

Partner

KPMG Nederland

E-mail

De weg van visie naar realiteit voor een toekomstbestendige Finance-functie

Om de verandering binnen de Finance-functie succesvol te realiseren, zullen CFO's stappen moeten nemen. Ervaring leert dat CFO's voordelen weten te behalen door te focussen op specifieke aandachtsgebieden, door in te zetten op de rol van Finance als business partner; te denken als een durfkapitalist; het creëren van een passende talent management-strategie en; het optimaliseren van het digitale dienstverleningsmodel.

Onderstaand visiestuk geeft inzicht in verschillende aandachtsgebieden en laatste ontwikkelingen die Finance leadership kunnen ondersteunen in hun weg van visie naar het realiseren van een toekomstbestendige Finance-functie. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Jark Otten of Tamara Lucas.